Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Relaterte tillegg

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Isbreens bevegelser

Isbreer er store klosser av is i konstant bevegelse.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Den gregorianske kalendere

Denne kalenderen ble utviklet for omtrent 500 år siden, og den er en avart av Den julianske...

Marken

Jord er det løse, øverste, fruktbare laget av jordskorpen.

Kontinentenes bevegelse

Opp igjennom historien har det vært mange geologer som har prøvd å forklare hvorfor kontinentene...

Det geologiske kretsløpet

All stein på Jorda er i konstant bevegelse og endring, og det er dette vi kaller det geologiske...

Vær og klima

Klimaet forteller oss om typiske værforhold i et geografisk område, mens været er noe som endrer...

Added to your cart.