Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Relaterte tillegg

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for...

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Middelhavsklima

Kjennetegnes av tørre varme somre, og milde vintre.

Månen

Hvilke hemmeligheter holder månen på, og hvem var de første som besøkte månen? Du finner ut av...

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Isbreens bevegelser

Isbreer er store klosser av is i konstant bevegelse.

Varmepunkter

Varmepunkter er de stedene på jordskorpen hvor magma ofte stiger til overflaten og forårsaker...

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av...

Added to your cart.