Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Typer av satellitter

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Geografi

Nøkkelord

satellitt, satellitt typer, Global Positioning System, GPS, Internasjonal romstasjon, ISS, Hubble, Cloudsat, GOES, Galileo romfartøy, rekognoseringssatellitt, romsonden, romstasjon, romforskning, telekommunikasjon, meteorologi, astronomi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Omløpsbaner

GPS-baner

GPS er et avansert posisjoneringssystem som muliggjør 3-dimensjonal posisjonsmåling, tidsmåling og hastighetsmåling på land, sjø og i luften.
Nøyaktigheten er vanligvis innenfor noen få meter. Systemet opererer med 31 NAVSTAR-satellitter, som hver fullfører 2 baner per dag, 20200 km over overflaten på Jorden.
Plasseringen er slik at minst fire av dem til enhver tid er synlige fra ethvert punkt på Jorden. De 31 satellittene er delt inn i seks grupper, de kretser rundt Jorden i et baneplan med 60 graders helning.
Fra flatt terreng er 7-12 satellitter synlige av gangen, hvorav tre er nødvendig for posisjonering, og én til for fastsettelse av høyde.

ISS

Den internasjonale romstasjonen
Romstasjonen kretser rundt Jorden i en høyde på 360 km, en lav jordbane, på 92 minutter.
Etter at byggingen er ferdig, vil ISS trykksatte volum være 600 m³, masse 4 tonn, utgangseffekt 110 kW, totallengde 108,4 m, modulenes lengde vil være 74 meter og det vil være 6 medlemmer i mannskapet.

Hubble

Astronomisk satellitt i en høyde på 569 km, i lav jordbane, som kretser rundt Jorden på 96 minutter. Den er 13,2 m lang, 4,2 m i diameter og veier 11,1 tonn.

Cloudsat

Meteorologisk/Jordobservasjonssatellitt for detaljert undersøkelse av skyer. Den kretser rundt Jorden på 100 minutter i 700 km høyde. Den har en spesiell polar bane, en solsynkron bane, den scanner hele Jordens overflate med sine sensorer.

En av de 31 satellittene i det globale posisjoneringssystemet (Global Positioning System). Den kretser 20200 km over Jorden, to ganger per dag. Den veier 2 tonn.

GOES

Meteorologiske og forskningssatellitter. Geostasjonære satellitter i 35790 km høyde. Hele tiden innen synsvidde fra en gitt bakkestasjon på Jorden. Omløpstiden er lik Jordens rotasjonstid, 1 dag.

Astra 2D

En av telekommunikasjonssatellittene som kretser over Europa.
Dens bane er geostasjonær, i en 35790 km høyde. Den er hele tiden innen synsvidde fra en gitt bakkestasjon på Jorden. Dens omløpstid er lik Jordens rotasjonstid, 1 dag. Masse: 824 kg.

Rekognoseringssatellitt

Satellitter til militære formål, vanligvis på hemmelige oppdrag. Hovedsakelig brukt til overvåkning. Sivile satellitter inneholder ofte militært utstyr og vice versa (se GPS). De første militære observasjonssatellittene var utstyrt med analoge kameraer, som sendte filmene tilbake til Jorden med fallskjermer.

Romsonden Galileo

Ubemannet forskningsromskip. En romsonde utsendt i 1989 for å observere Jupiters måner. Den nådde Jupiter på 6 år. Sonden var i drift frem til 2003, før den ble ført inn i Jupiters atmosfære hvor den brant opp. Dens masse var 2223 kg.

Relaterte elementer

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Newtons bevegelseslover

Denne animasjonen viser Sir Isaac Newtons tre bevegelseslover som la grunnlaget for den klassiske mekanikken.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Vektløshet

Et romskip befinner seg i en konstant tilstand av fritt fall i sin bane.

Det geografiske koordinatsystemet (grunnleggende)

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemets sirkler kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Meteorologiske instrumenter

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Meteorologiske instrumenter (grunnleggende)

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Added to your cart.