Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Også kjent som kloroform, brukes som et løsemiddel i laboratorier, tidligere brukt som et bedøvelsesmiddel.

Kjemi

Nøkkelord

triklormetan, kloroform, alkylhalid, halogenholdig organisk forbindelse, anestesi, fosgen, substitusjonsreaksjon, Organisk kjemi, molekyl, kjemi

Relaterte elementer

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Den blir fremstilt ved å behandle metan med klorgass og brukes som et løsemiddel.

Karbontetraklorid (CCl₄)

Fargeløs, giftig væske med en søt lukt.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer, biproduktet er hydrogenklorid.

Klormetan (metylklorid) (CH₃Cl)

Klormetan kan fremstilles ved oppvarming av en blanding av metan og klor.

Metan (CH₄)

Det første elementet i den homologe serien av alkaner.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Added to your cart.