Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Relaterte tillegg

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Added to your cart.