Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Relaterte tillegg

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Added to your cart.