Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Relaterte tillegg

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Added to your cart.