Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Transportprosesser

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Biologi

Nøkkelord

membrantransport, transportere, cellemembranen, passiv transport, aktiv transport, Diffusjon, kanal protein, bæremolekyl, symport, antiport, Uniport, konsentrasjonsgradient, ADP, ATP, cytologi, biologi

Relaterte elementer

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Synaptisk overføring

Nerveceller overfører elektriske signaler via kjemiske og elektriske synapser.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fettmolekyl

Tre mettede fettsyremolekyler koblet til et glycerol-molekyl.

Hjertets ledningssystem

Hjertet vårt genererer de elektriske impulsene som er nødvendige for at det skal fungere. Den grafiske fremstillingen av hjertets elektriske aktivitet...

Oljemolekyl

Triglyserider som inneholder umettede fettsyrer er flytende ved romtemperatur.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Tynntarmens anatomiske inndeling

Den lengste delen av førdøyelsessystemet, hvor mesteparten av fordøyelsen og absorpsjonen foregår.

Added to your cart.