Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Transportnett

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Geografi

Nøkkelord

transport, internasjonalt nettverk, landtransport, vann transport, luftfart, veitransport, jernbane, rørledning, ruter, node, vegnettet, godstransport, transportere, system av offentlige tjenester, globalisering, kart, Earth kloden, Jord, land, økonomi, nettverk, samfunn, teknologi, geografi

Relaterte elementer

Flyplass

Flyplasser gir infrastruktur og tjenester som er nødvendige for luftfart.

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent Motorwagen regnes som den første bilen som ble konstruert for å bli drevet fram av en motor.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

Flyet som ble produsert av det britiske flyselskapet de Havilland var verdens første masseproduserte passasjerfly.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Luftfartens historie

Denne animasjonen gir et sammendrag av luftfartens historie siden middelalderen.

Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Verdens severdigheter

Et spill om severdigheter rundt om i verden.

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som går under Den engelske kanal.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Added to your cart.