Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Totaktsmotor

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Fysikk

Nøkkelord

intern forbrenningsmotor, totaktsmotor, motor, varme motoren, sylindere, drivaksel, motorblokk, topplokk, inntak manifold, eksosmanifold, veivaksel, stempel, tennplugg, Sylinder, inntak, kompresjon, forgasser, slaget, smøreolje, syklus, blanding, trabant, termodynamikk, fysikk

Relaterte tillegg

Scener

Motor

 • luftfilter - Luft strømmer inn i motorens forbrenningskammer. Oksygenet den inneholder er nødvendig for at forbrenningsprosessen skal skje. Luften renses i denne delen.
 • tenningsfordeler - Den sørger for at tennpluggene opererer synkront med hverandre.
 • motorblokk - Metallblokken som beskytter motorens bevegelige deler.
 • topplokk - Kjøleribbene gir mer effektiv luftkjøling ved å øke overflaten.
 • innsugsmanifold - Luften som er nødvendig for forbrenningen strømmer inn i sylinderen gjennom denne åpningen.
 • eksosmanifold - Avgasser slippes ut gjennom denne delen. I totaktsmotorer blandes bensin med olje, som gjør at forbrenningen ikke er perfekt. Derfor slipper totaktsmotorer ut mer skadelige stoffer enn firetaktsmotorer.

Funksjon

 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft, bensin og smøreolje. Blandingen som eksploderer presser stempelet tilbake.
 • innsugningsport - Når stempelet beveger seg nedover øker trykket under, mens trykket reduseres ovenfor. Dette tvinger blandingen av bensin, olje og luft inn i sylinderen gjennom denne porten.
 • innsugsmanifold - Når stempelet beveger seg nedover øker trykket under, mens trykket reduseres ovenfor. Derfor flyter luft inn til motoren, som er nødvendig for forbrenning.
 • utblåsningsåpning - Avgasser slippes ut gjennom denne delen. I totaktsmotorer blandes bensin med olje, som gjør at forbrenningen ikke er perfekt. Derfor slipper totaktsmotorer ut mer skadelige stoffer enn firetaktsmotorer.
 • stempel - Dets vekslende bevegelser roterer veivakselen. Denne delens nedadgående bevegelse forårsakes av eksplosjonen av drivstoffblandingen i sylinderen. Deretter gjør veivakselens momentum at det beveger seg oppover igjen. Dette er kompresjonsfasen.
 • veivaksel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer den.
 • sylinder - Drivstoffet eksploderer og stempelet beveger seg inne i den.

Takt 1

Takt 2

Indre konstruksjon

 • motor
 • girkasse - Den justerer overføringsforholdet fra motoren til drivakselen. Denne delen endrer antall rotasjoner av drivakselen for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere, mens på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer saktere.
 • radiatorvifte - I luftkjølte motorer er dens funksjon å fjerne varmen som produseres av motoren. Ribbene i topplokket letter kjølingen ytterligere. Noen totaktsmotorer har vannkjøling.
 • luftfilter - Luft strømmer inn i motorens forbrenningskammer. Oksygenet den inneholder er nødvendig for at forbrenningsprosessen skal skje. Luften renses i denne delen.
 • drivstofftank - Drivstoffet som benyttes i totaktsmotorer er bensin blandet med smøreolje. Smøreoljen reduserer friksjonen i sylinderne og ventilene. En viktig egenskap hos bensin er oktanverdien. Jo høyere den er, desto høyere er flammepunktet, derfor kan den komprimeres mer, noe som gir økt effektivitet.
 • eksosrør - Avgasser slippes ut gjennom denne delen. I totaktsmotorer blandes bensin med olje, som gjør at forbrenningen ikke er perfekt. Derfor slipper totaktsmotorer ut mer skadelige stoffer enn firetaktsmotorer.
 • drivhjul - Veivakselens rotasjoner overføres hit av drivakselen.

Sylindere

 • veivaksel - Den drives av stemplene. Dens rotasjoner overføres til drivhjulene av drivakselen, og til kamakselen av registerreimen, som styrer ventilene.
 • stempel - Stemplenes vekslende bevegelser roterer veivakselen.
 • tennplugg - Den antenner blandingen av luft, bensin og smøreolje. Blandingen som eksploderer presser stempelet tilbake.

Animasjon

Vi vet alle at biler drives av motorer, men hvordan fungerer dette egentlig? Den roterende bevegelsen fra motorens veivaksel overføres av drivakselen til hjulene. Girkassen endrer antall rotasjoner av hjulene for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere; på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer enda saktere.

I fortiden var ofte biler utstyrt med totaktsmotorer, men idag har firetaktsmotorene overtatt. Drivstoffet som benyttes i totaktsmotorer er bensin blandet med smøreolje. Smøreoljen reduserer friksjonen i sylinderne og ventilene.

Stempelets vekslende vertikale bevegelser konverteres til rotasjon i veivakselen, som overføres til drivakselen og kamakselen ved hjelp av registerreimen. Kamakselen styrer ventilene, som sørger for drivstoffinntak og utslipp av avgasser gjennom å rytmisk åpnes og lukkes.

Under totaktsmotorens første takt beveger stempelet seg oppover slik at trykket under blir redusert. Innsugningsventilen åpnes og en blanding av luft, drivstoff og smøreolje strømmer fra forgasseren og inn i sylinderen. Stempelet komprimerer blandingen og øker dermed temperaturen.

Under den andre takten antenner tennpluggen den opphetede blandingen. Eksplosjonen presser stempelet nedover i sylinderen og avgassene etter det høye trykket slippes ut gjennom eksosrøret. Trykket under stempelet øker og tvinger blandingen inn i sylinderen gjennom innsugningsporten.

Som du kan se, konverteres de lineære bevegelser fra stempelet til roterende bevegelser i motorens veivaksel. Den nødvendige energien for å bevege stempelet kommer fra forbrenning av drivstoff.

Forteller

Vi vet alle at biler drives av motorer, men hvordan fungerer dette egentlig? Den roterende bevegelsen fra motorens veivaksel overføres av drivakselen til hjulene. Girkassen endrer antall rotasjoner av hjulene for hver rotasjon av veivakselen. På lavt gir er motorens produksjon høyere, men farten lavere; på høyt gir kjører bilen raskere og bruker mindre drivstoff, men akselererer enda saktere.

I fortiden var ofte biler utstyrt med totaktsmotorer, men idag har firetaktsmotorene overtatt. Drivstoffet som benyttes i totaktsmotorer er bensin blandet med smøreolje. Smøreoljen reduserer friksjonen i sylinderne og ventilene.

Stempelets vekslende vertikale bevegelser konverteres til rotasjon i veivakselen, som overføres til drivakselen og kamakselen ved hjelp av registerreimen. Kamakselen styrer ventilene, som sørger for drivstoffinntak og utslipp av avgasser gjennom å rytmisk åpnes og lukkes.

Under totaktsmotorens første takt beveger stempelet seg oppover slik at trykket under blir redusert. Innsugningsventilen åpnes og en blanding av luft, drivstoff og smøreolje strømmer fra forgasseren og inn i sylinderen. Stempelet komprimerer blandingen og øker dermed temperaturen.

Under den andre takten antenner tennpluggen den opphetede blandingen. Eksplosjonen presser stempelet nedover i sylinderen og avgassene etter det høye trykket slippes ut gjennom eksosrøret. Trykket under stempelet øker og tvinger blandingen inn i sylinderen gjennom innsugningsporten.

Som du kan se, konverteres de lineære bevegelser fra stempelet til roterende bevegelser i motorens veivaksel. Den nødvendige energien for å bevege stempelet kommer fra forbrenning av drivstoff.

Relaterte tillegg

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Arkimedes' prinsipp med gasser

Er det forskjell i vekt mellom en plastflaske fylt med luft, og en sammenklemt en?

Bohrs-modell

Blant de viktigste undersøkelsene som ble utført i begynnelsen av det 20. århundre, hadde fokus...

Hydrogeneksplosjon

I dette eksperimentet ser vi på hydrogengassens egenskaper.

Et eksperiment med knusende resultat

Hvordan kan vi klemme sammen en brusboks uten å røre ved den? Alt du trenger er vann og varme.

Evighetsmaskin

Oppfinnere har lenge forsket på ideen om å bygge en enhet som ville vare evig etter at den ble...

Stjernemotor (radialmotor)

Stjernemotorer brukes hovedsakelig i flymaskiner og helikoptre.

Turbin drevet av din kroppsvarme

I denne videoen kan du se hvordan du kan drive en turbin, kun ved hjelp av varmen fra hendene dine.

Added to your cart.