Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Relaterte tillegg

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr...

Mekanisk og kjemisk forvitring

Ved mekanisk forvitring brytes steinen ned i mindre biter, men ved kjemisk forvitring endres...

Karstområde (grunnleggende)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Havets verden

Sjø og hav dekker nesten tre fjerdedeler av jordens overflate. 97,5% av den totale hydrokfæren...

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Utvinning av bauksitt

Bauksitt er et råmateriale som inngår i produksjonen av aluminium. I denne videoen kan du se...

Added to your cart.