Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Tidsmåling

Tidsmåling

De første kalenderne og instrumentene for måling av tid ble allerede tatt i bruk av urgamle østlige sivilisasjoner.

Historie

Nøkkelord

måle tid, tid, Kalender, tidsmålingsinstrument, tidsenhet, solur, timeglass, vann klokke, år, måned, dag, Planetariske baner, planetenes bevegelse, antikken, sivilisasjon, Egypt, Sol, Måne, astronomi, Hellas, Jord, rotasjonsaksen, kultur

Relaterte elementer

Scener

Jordens bane rundt Solen

Ett år

En måned

En dag

Solur

Timeglass

Vannur

Animasjon

Forteller

Å forstå og kunne måle tiden spilte en viktig rolle i landbruket og i bøndenes liv allerede i antikken. De første kalenderne dukket opp samtidig som skriftspråket vokste frem og utviklingen av matematikk og astronomi. De inneholdt de grunnleggende enhetene for tidsmåling: dag, måned og år.

Året er en grunnleggende enhet for måling av tid. Det er forskjell mellom et siderisk år og et kalenderår. Et siderisk år er den tiden det tar for Jorden å fullføre en omløpsbane, målt i forhold til stjernene. Et kalenderår består av alle dagene i det sideriske året. Mens et normalt år har 365 dager, består et skuddår av 366 dager.

En annen grunnleggende enhet for måling av tid er måneden. En måned er den tiden Månen bruker på å kretse rundt Jorden. Denne perioden er vanskelig å beskrive, og omløpstiden er ikke konstant. Likevel består en måned i kalenderen, for eksempel i vår gregorianske kalender, av fulle dager, og et kalenderår er delt inn i 12 måneder.

Den tredje grunnleggende enheten for måling av tid er dagen. En dag, en astronomisk tidsenhet, er den tiden Jorden bruker på å rotere én gang rundt sin egen akse. En kalendermåned kan bestå av enten 28, 30 eller 31 dager. Februar har vanligvis 28 dager, 29 hvis det er skuddår.

Soluret er et av de eldste instrumentene for måling av tid. Ifølge skriftlige kilder ble de tatt i bruk allerede av antikkens grekere. Det finnes flere typer solur. På det horisontale soluret er stangen parallell med Jordens akse. Siden pekeren, eller gnomonen, ikke er vinkelrett på solurets overflate, vil skyggen forflytte seg med jevne bevegelser i løpet av dagen, noe som gjør det vanskeligere å markere timelinjene. Når Solen beveger seg over himmelen, justerer gnomonens skygge seg med de forskjellige timelinjene og indikerer riktig tid. Selv i middelalderen ble soluret regnet som den mest nøyaktige enheten for måling av tid.

Når og hvor det første timeglasset dukket opp er uklart. Vi vet imidlertid at det i stor grad ble brukt på 1500-tallet. Timeglasset består av to like store glasskolber montert på et stativ. Først var den nedre glasskolben fylt med sand mens den øvre var tom. Under bruk ble timeglasset snudd slik at sanden rant fra den øvre til den nedre glasskolben. Noen av faktorene som påvirket hvor lang tid det tok for sanden å renne gjennom timeglasset, var mengden av sand og bredden på halsen den rant gjennom.

Vannuret ble brukt allerede i antikken. Ifølge skriftlige kilder ble det først brukt i Egypt, før det senere spredte seg til Mesopotamia og antikkens Hellas. Vannuret bestod av en vanntett leirebeholder med markeringer som indikerte tidsforløp. Det var et hull i bunn av beholderen, som vannet rant gjennom. Man helte vann inn i beholderen opp til en gitt høyde. Så, etterhvert som vannet rant ut av beholderen, ble stadig flere markeringer synlige for observatøren. Tidsperioden som skulle måles kunne justeres ved å velge riktige markeringer og å endre hullets diameter.

Relaterte elementer

Skygger

Endring av lysforholdene på ulike årstider. Måling av høyde ved hjelp av skygger.

Tidssoner

Jorden er delt inn i 24 tidssoner. Standardtid er tiden som brukes i tidssoner.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Hva er klokken?

Et spill for å øve på bruk av analoge og digitale klokker.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Jordbruk i Nildalen i antikken

Antikkens Egypt ble kalt "Nilens gave", siden elven spilte en viktig rolle for fremveksten av den egyptiske sivilisasjonen.

Machu Picchu (15. århundre)

Den gamle inkabyen, som ligger i dagens Peru, er et Verdens Kulturarvsted.

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Ziggurat (Ur, 2000-tallet f.Kr.)

Ziggurater var typiske trappepyramider som ble brukt som templer i antikkens Mesopotamia.

Månefaser

I løpet av månens omløpsbane rundt jorden, endres synligheten av dens belyste del kontinuerlig.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Added to your cart.