Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

tidevannskraftverket, tidevannsturbin, fornybar energikilde, elektrisk strøm, energiproduksjon, tidevann, tidevannsstrømmen, fjære, kraftstasjon, sluse, generator, energi, geografi

Relaterte elementer

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

El Niño

Et periodisk klimamønster som oppstår i tropiske deler av Stillehavet hvert femte år.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Landvinning i Nederland, 1700-tallet

Innbyggere i den nordlige delen av Nederland har kjempet en vellykket kamp mot havet helt siden middelalderen.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Added to your cart.