Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

The development of lakes

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Geografi

Nøkkelord

innsjø, innsjøer, stille vann, ytre krefter, interne krefter, sump, myr, tektonikk, kaspiske hav, Bajkalsjøen, vind, karst, bakevje, sjø, vulkan, gruvedrift, fiskeoppdrett, demning, hydrografi, vann, elv, hydrosfæren, fysisk geografi, geografi

Relaterte elementer

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Jordens topografi

Animasjonen presenterer jordens største fjell, vidder, elver, innsjøer og ørkener.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Siv og dunkjevle

Enfrøbladete planter som holder til i vannkanten.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Added to your cart.