Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Relaterte tillegg

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Utvinning av bauksitt

Bauksitt er et råmateriale som inngår i produksjonen av aluminium. I denne videoen kan du se...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

El Niño

Et periodisk klimamønster som oppstår i tropiske deler av Stillehavet hvert femte år.

Added to your cart.