Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Geografi

Nøkkelord

Midt-breddegrad syklon, antisyklon, syklon, Lufttrykk, okklusjon, Coriolis-effekten, varmfront, kaldfront, frontlinjen, nedbør, virvel, Været, atmosfære, Sky, vind, luft, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Syklonsystemer i tempererte klimasoner

 • 19.05.2011 (12:10 UTC)
 • 19.05.2011 (18:10 UTC)
 • 20.05.2011 (0:10 UTC)
 • 20.05.2011 (6:10 UTC)
 • 20.05.2011 (12:10 UTC)
 • 20.05.2011 (18:10 UTC)
 • syklon - Et lukket lavtrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • antisyklon - Et lukket høytrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • L - Lavtrykksområde
 • H - Høytrykksområde

Definisjon av begreper:

Syklon: et lukket lavtrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.

Antisyklon: et lukket høytrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.

Corioliskraften: en kraft som forårsakes av Jordens rotasjon. Corioliskraften gjør at materialer i bevegelse roterer med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen.

Værfront: en grense mellom luftmasser med forskjellige temperaturer. De produserer nedbør.

Varmfront: grensen mellom en varm og kald luftmasse over overflaten. Den sakte bevegende varmluften stiger over den kalde luften, mens den også skyver den fremover. Varmfronter kan produsere langvarige nedbørsmengder.

Kaldfront: grensen mellom en kald og varm luftmasse over overflaten. Den raskere bevegende kaldluften strømmer under den varme luften og tvinger den til å stige. Kaldfronter produserer rask og kraftig nedbør.

Frontlinjer

 • varmfront - Grensen mellom en varm og kald luftmasse over overflaten. Den sakte bevegende varmluften stiger over den kalde luften, mens den også skyver den fremover. De kan produsere langvarige nedbørsmengder.
 • kaldfront - Grensen mellom en kald og en varm luftmasse over overflaten. Den raskere bevegende kaldluften strømmer under den varme luften og tvinger den til å stige. De produserer rask og kraftig nedbør.
 • L - Lavtrykksområde
 • H - Høytrykksområde

Syklondannelse

 • ung syklon
 • gammel syklon
 • varmere luft
 • kaldere luft
 • varmfront
 • kaldfront
 • varmesektor
 • okklusjonsfront
 • syklonens retning

Forholdet mellom sykloner og antisykloner

 • antisyklon - Et lukket høytrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • syklon - Et lukket lavtrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • konvergerende luftstrøm - Luft som strømmer mot sentrum av syklonen. Strømmen går mot klokken på den nordlige halvkulen og med klokken på den sørlige halvkulen på Jorden.
 • divergerende luftstrøm - Luft som strømmer utover fra antisyklonen. Strømmen går med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen på Jorden.
 • stigende luftstrøm - Luften virvler oppover i sentrum av syklonen.
 • nedadgående luftstrøm - Luften virvler nedover i sentrum av antisyklonen.
 • lavtrykk
 • høytrykk
 • skydannelse og nedbør - Syklonene som oppstår når luftmasser med forskjellige temperaturer møtes, produserer en betydelig mengde nedbør på grunn av den oppadgående luftstrømmen.
 • 4000 - 5000 km

Animasjon

 • syklon - Et lukket lavtrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • L - Lavtrykksområde
 • varmfront - Grensen mellom en varm og kald luftmasse over overflaten. Den sakte bevegende varmluften stiger over den kalde luften, mens den også skyver den fremover. De kan produsere langvarige nedbørsmengder.
 • kaldfront - Grensen mellom en kald og en varm luftmasse over overflaten. Den raskere bevegende kaldluften strømmer under den varme luften og tvinger den til å stige. De produserer rask og kraftig nedbør.
 • L - Lavtrykksområde
 • ung syklon
 • gammel syklon
 • varmere luft
 • kaldere luft
 • varmfront
 • kaldfront
 • varmesektor
 • okklusjonsfront
 • syklonens retning
 • antisyklon - Et lukket høytrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • syklon - Et lukket lavtrykksområde omgitt av konsentriske isobarer.
 • konvergerende luftstrøm - Luft som strømmer mot sentrum av syklonen. Strømmen går mot klokken på den nordlige halvkulen og med klokken på den sørlige halvkulen på Jorden.
 • divergerende luftstrøm - Luft som strømmer utover fra antisyklonen. Strømmen går med klokken på den nordlige halvkulen og mot klokken på den sørlige halvkulen på Jorden.
 • stigende luftstrøm - Luften virvler oppover i sentrum av syklonen.
 • nedadgående luftstrøm - Luften virvler nedover i sentrum av antisyklonen.
 • lavtrykk
 • høytrykk
 • skydannelse og nedbør - Syklonene som oppstår når luftmasser med forskjellige temperaturer møtes, produserer en betydelig mengde nedbør på grunn av den oppadgående luftstrømmen.
 • 4000 - 5000 km

Forteller

Vi kan ofte se hurtig roterende atmosfæriske fenomener på satellittbilder av Jorden. De roterer mot klokken på den nordlige halvkulen og med klokken på den sørlige halvkulen. Disse fenomenene kalles sykloner og er ofte merket med bokstaven L.

Bokstaven L indikerer at trykket gradvis reduseres på overflatenivå og at luften strømmer i spiral inn mot et lavtrykkssentrum for å utligne trykkforskjellen.

Dersom corioliskraften som forårsakes av Jordens rotasjon ikke hadde hatt noen påvirkning, ville luften strømmet direkte mot sentrum.
Corioliskraften gjør imidlertid at vindene roterer mot klokken på den nordlige halvkulen og med klokken på den sørlige halvkulen. Når den kommer inn i sentrum av syklonen, tvinger den tunge og raskt bevegende kaldluften den lettere varmluften til å stige.
En syklon som oppstår når luftmasser med forskjellige temperaturer møtes, produserer en betydelig mengde nedbør på grunn av den oppadgående luftstrømmen.

Luften som stiger i sentrum av syklonen, synker i høytrykksområdet rundt syklonen. Så snart den når overflaten, vil luften strømme utover fra sentrum av høytrykksområdet.
På grunn av corioliskraften, som forårsakes av Jordens rotasjon, spinner vindene utover med klokken på den nordlige halvkulen. Dette høytrykks atmosfæriske fenomenet kalles en antisyklon.

Grensen hvor to luftstrømmer med forskjellige temperaturer møtes kalles en værfront. Fronter klassifiseres etter hvilken type luftmasse som erstatter den andre.

Når det gjelder kaldfronter, tvinger den raskt bevegende kalde luften den lettere varme luften oppover. Den varme luften stiger så raskt at den bringer rask og kraftig nedbør over et lite område.
I varmfronter stiger den sakte bevegende varme luften over den kalde luften, mens den også skyver den fremover. Varmfronter kan produsere langvarig regn over et stort område i opptil flere dager.

Værfronter henger også sammen med dannelsen av sykloner. På grunn av trykkforskjellen dannes bølger på grensen mellom en varm og en kald luftmasse. I virvelen blir den varme luften omgitt av den kalde luften.
Værfronter utvikler seg ved grensen mellom de to luftmassene; et kaldt og et varmt frontsystem oppstår. Siden den kalde fronten beveger seg raskere enn den varme fronten, tar den den igjen og forårsaker okklusjon i frontsystemet.
Den kalde luften separerer den varme luften fullstendig fra overflaten og tvinger den til å stige, lavtrykksområdet inne i syklonen forsvinner, syklonen blir svakere og vil til slutt løse seg opp.

Relaterte elementer

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

El Niño

Et periodisk klimamønster som oppstår i tropiske deler av Stillehavet hvert femte år.

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Meteorologiske instrumenter

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Meteorologiske instrumenter (grunnleggende)

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Monsunens vindsystem

Om sommeren bringer monsuner med seg regn fra havet til fastlandet.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Varmfront, kaldfront

Kalde og varme fronter formes der varme og kalde luftlegemer møtes.

Added to your cart.