Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Sulfation (SO₄²⁻)

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Kjemi

Nøkkelord

sulfat ion, sure rester ion, anion, ion, sammensatte ion, svovelsyre, sulfater, Gips, blå vitriol, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Blyakkumulator

Elektrokjemiske prosesser i en blyakkumulator produserer elektrisk strøm.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat brukes som et desinfeksjonsmiddel.

Added to your cart.