Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Relaterte tillegg

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Added to your cart.