Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Søppelbiler

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Teknologi

Nøkkelord

bin lastebil, avfallstransport, fast avfall kommune, søppel, sløseri, avfallsbehandlings, selektiv, gjenvinning, kuka, binman, transport, avfallshåndtering, bil, teknologi

Relaterte elementer

Brannvesen

Denne animasjonen demonstrerer konstruksjonen av en brannbil.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Veikryss

En underholdende og spektakulær animasjon for å trene på orientering og lokalisering.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Added to your cart.