Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Solkraftverk

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Geografi

Nøkkelord

solenergi stasjon, kraftstasjon, elektrisk strøm, fornybar energi, alternativ energi, solstråling, speil, energi, turbin, energiproduksjon, generator, geografi

Relaterte elementer

Scener

Solkraftverk

 • elektrisk overførings- linje
 • transformator
 • varmelagringsenhet
 • varmeveksler
 • turbinhus
 • parabolspeil

Det finnes to grunnleggende typer solkraftverk:

1. de som omdanner solenergi til varme, og deretter omdanner varme til elektrisitet

2. de som omdanner solenergi direkte til elektrisitet med solpaneler.

Den sentrale delen av solkraftverket er “kjelen”, som samler energi fra solstråling. Det finnes flere teknologier:

- parabolskjermer: solstråling samles i rørledninger ved skjermenes fokalpunkt;

- energitårn: speilfelter konsentrerer solstråling til et sentralt tårn;

- parabolspeil: de sporer Solen ved å bevege seg på to akser, og fokuserer solstrålingen til en sensor eller motor i speilets fokalpunkt.

I sentrum av konsentrasjonen (fokalpunktet) er det varmevekslere som varmer eller fordamper vann (eller nylig, smeltet salt). Resten av solkraftverkene fungerer som varmekraftverk.

Selv om solkraftverk ikke forurenser miljøet, skaper byggingen av dem flere problemer. Det er bare økonomisk å bygge solkraftverk på områder med lange soltimer og sterk stråling.

Struktur

 • speiloverflate
 • mottaker
 • beholder for varmt, smeltet salt
 • beholder for kaldt, smeltet salt
 • varmevekslerenhet
 • dampturbin
 • generator
 • brukbar elektrisk strøm

Funksjon

 • dampturbin
 • generator
 • brukbar elektrisk strøm
 • varmt smeltet salt
 • kaldt smeltet salt
 • damp
 • nedkjølt vann

Parabolspeil

 • speiloverflate
 • mottaker

Animasjon

 • elektrisk overførings- linje
 • transformator
 • varmelagringsenhet
 • varmeveksler
 • turbinhus
 • parabolspeil
 • dampturbin
 • generator
 • brukbar elektrisk strøm
 • varmt smeltet salt
 • kaldt smeltet salt
 • damp
 • nedkjølt vann
 • speiloverflate
 • mottaker

Forteller

Solenergi er en fornybar energikilde. Solkraftverk omdanner sollys til elektrisitet. Det er to måter å generere elektrisitet fra solenergi på: enten ved å omdanne sollys direkte til elektrisitet eller ved å omdanne solenergi til varme, som deretter omdannes til elektrisitet. Her presenteres den sistnevnte metoden.

Parabolspeil reflekterer det innkommende sollyset til fokalpunktet, hvor det er et rør som kalles mottakeren, hvor smeltet salt med høyt trykk strømmer gjennom. Smeltet salt fungerer som en god varmeoverføringsvæske som kan varmes opp til rundt 300 °C.

Denne varme væsken strømmer inn i en varmeveksler hvor den overfører varmen til vann. Vannet blir oppvarmet, blir til damp og får turbinen til å rotere. Generatoren bruker dampen til å produsere elektrisitet. Et solkraftverk avgir ingen skadelige stoffer, og produserer ikke karbondioksid.

Den store fordelen er at så snart kraftverket er bygget, er energien helt gratis. Ulempene er høye byggekostnader og uforutsigbart sollys. Solstråling er sesongbasert og fordelingen kan variere. Parabolspeilene tar også opp en god del plass.

Relaterte elementer

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Passivhus

I et passivhus kan et behagelig inneklima opprettholdes uten bruk av trasisjonelle varme- og kjølesystemer.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysikeren, oppfinneren og elektroingeniøren som hovedsakelig arbeidet med elektroteknikk var utvilsomt en av de mest geniale figurene under den andre...

Offentlige tjenester

Tjenester som tilfredsstiller forbrukernes krav til vannforsyning, avløp, elektrisitet, varme og gass, samt telekommunikasjon.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Edisons glødelampe

Den amerikanske oppfinneren Edison fant opp glødelampen i 1879, noe som forandret hverdagen vår.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Added to your cart.