Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Solformørkelse

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Geografi

Nøkkelord

solformørkelse, Sol, formørkelse, skygge kjegle, penumbra, umbra, skygge, lysfenomen, solskinn, ringformet formørkelse, Måne, Jord, himmellegeme, astronomi, astronom, geografi

Relaterte tillegg

Spørsmål

 • Er det sant at Månen er i bundet rotasjon med Jorden?
 • Er det sant at vi alltid ser den samme siden av Månen fra Jorden?
 • Er det sant at Månen blokkerer solskiven under en solformørkelse?
 • Er det sant at man ikke kan se noe av Solen under en solformørkelse?
 • Er det sant at total solformørkelse forekommer hvorsomhelst hvert 10. år?
 • Er det sant at Månen er i perigeum under en annulær solformørkelse?
 • Hva er den relative posisjonen av Solen, Månen og Jorden under en solformørkelse?
 • Hvor lang tid bruker Månen på å fullføre én runde rundt Jorden?
 • Hva er den relative posisjonen av Solens, Månens og Jordens baneplan under en solformørkelse?
 • Hva refererer begrepet “bundet rotasjon” til?
 • Hva er umbra?
 • Hva er penumbra?
 • Når kan man oppleve en total solformørkelse?
 • Når kan man oppleve en delvis solformørkelse?
 • Når kan man oppleve en annulær solformørkelse?

Scener

Solens, Månens og Jordens posisjon

 • Solen
 • sollys
 • Månen
 • Jorden

En solformørkelse er et spektakulært fenomen synlig fra jorden med det blotte øye . Forstørrelser skjer når et himmellegemer krysser synspunktet mellom to andre.

Sett fra jorden, virker månen like stor som solen. Derfor kan Månen skjule solskiven helt under en total solformørkelse. Dette skjer når månen kretser rundt jorden retter seg mot solen og jorden, akkurat mellom disse to. En gang i måneden passerer Månen mellom Solen og Jorden, men vi ser ikke en solformørkelse hver gang, fordi månens orbitale plan er litt vippet i forhold til jordens omløpsplan rundt solen.

Skyggekjegler

 • Solen
 • sollys
 • Jorden
 • Månen
 • Månens omløpsbane - Månen fullfører et kretsløp - i en elliptisk bane - rundt Jorden på 27.3 dager. Det tar like lang tid å fullføre en bane som det gjør å rotere rundt sin egen akse. Derfor ser vi alltid den samme siden av Månen. Dette kalles en bundet rotasjon.
 • penumbra - En liten del av sollyset treffer denne regionen.
 • umbra - Det området hvor Jorden blokkerer alt direkte sollys.

Det er en skyggekjegle på den siden av Jorden som er motsatt av Solen. Dette er skyggen som Jorden kaster. Månen har også en skyggekjegle.

Total solformørkelse

Noen ganger sammenfaller Solens, Månens og Jordens baneplan. Månen er mellom Jorden og Solen: dette kalles Nymåne. Månen kaster en skygge på Jorden. Hvordan ser vi dette fra Jorden? Månen dekker solskiven. Dette kalles en solformørkelse. Avhengig av hvor vi befinner oss har vi imidlertid en forskjellig synsvinkel på dette.

Solskinn lyser opp Jorden helt til Månen dekker for noe av lyset. Når dette skjer forsvinner Solen ut av syne, og hele eller deler av den blir usynlig fra Jorden. Både Månen og Jorden beveger seg i forhold til Solen, og dermed beveger skyggen seg langs overflaten på Jorden i en smal stripe. Hvis vi observerer Solen fra denne stripen, når kjeglen av Månens skygge treffer Jordens overflate, opplever vi en total solformørkelse. Solen blir mørk, men bare i opptil 8 minutter. Vi kan imidlertid se kromosfæren og Solens korona. Siden skyggestripen er veldig smal, forekommer solformørkelser bare én gang hvert 300. år på et gitt sted.

Delvis solformørkelse

Når observatøren er i Månens penumbra, blokkerer Månen bare deler av Solen, og dermed kalles det en delvis solformørkelse. Dette fenomenet kan oppleves i en bred stripe på rundt 1,000 km. En delvis formørkelse kan sees før og etter en total formørkelse.

Avstanden mellom Månen og Jorden er ikke alltid den samme, grunnet dens elliptiske bane. Når Månen er lenger unna Jorden enn gjennomsnittet (nær apogeum), rekker ikke spissen på skyggekjeglen helt frem til Jordens overflate og Månen ser mindre ut enn Solen, slik at Solen kan sees som en skarp ring som omkranser omrisset av Månen. Dette kalles en annulær solformørkelse.

Forteller

En solformørkelse er et spektakulært fenomen synlig fra jorden med det blotte øye . Forstørrelser skjer når et himmellegemer krysser synspunktet mellom to andre.

Sett fra jorden, virker månen like stor som solen. Derfor kan Månen skjule solskiven helt under en total solformørkelse. Dette skjer når månen kretser rundt jorden retter seg mot solen og jorden, akkurat mellom disse to. En gang i måneden passerer Månen mellom Solen og Jorden, men vi ser ikke en solformørkelse hver gang, fordi månens orbitale plan er litt vippet i forhold til jordens omløpsplan rundt solen.

Det er en skyggekjegle på den siden av Jorden som er motsatt av Solen. Dette er skyggen som Jorden kaster. Månen har også en skyggekjegle.

Noen ganger sammenfaller Solens, Månens og Jordens baneplan. Månen er mellom Jorden og Solen: dette kalles Nymåne. Månen kaster en skygge på Jorden. Hvordan ser vi dette fra Jorden? Månen dekker solskiven. Dette kalles en solformørkelse. Avhengig av hvor vi befinner oss har vi imidlertid en forskjellig synsvinkel på dette.

Solskinn lyser opp Jorden helt til Månen dekker for noe av lyset. Når dette skjer forsvinner Solen ut av syne, og hele eller deler av den blir usynlig fra Jorden. Både Månen og Jorden beveger seg i forhold til Solen, og dermed beveger skyggen seg langs overflaten på Jorden i en smal stripe. Hvis vi observerer Solen fra denne stripen, når kjeglen av Månens skygge treffer Jordens overflate, opplever vi en total solformørkelse. Solen blir mørk, men bare i opptil 8 minutter. Vi kan imidlertid se kromosfæren og Solens korona. Siden skyggestripen er veldig smal, forekommer solformørkelser bare én gang hvert 300. år på et gitt sted.

Når observatøren er i Månens penumbra, blokkerer Månen bare deler av Solen, og dermed kalles det en delvis solformørkelse. Dette fenomenet kan oppleves i en bred stripe på rundt 1,000 km. En delvis formørkelse kan sees før og etter en total formørkelse.

Relaterte tillegg

Hav, sjø og bukter

Denne animasjonen viser jordens viktigste hav, sjøer og bukter.

Interessante geografiske fakta - Fysisk geografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om fysisk geografi.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Det geografiske koordinatsystemet (grunnleggende)

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemets sirkler kan vi angi den eksakte...

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Styreformer og offisielle språk

Denne animasjonen viser styreformene og de offisielle språkene i verdens land.

Verdens severdigheter

Et spill om severdigheter rundt om i verden.

Landene i Afrika

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom...

Added to your cart.