Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

Relaterte tillegg

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Forkastning (grunnleggende)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Added to your cart.