Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Skifergass

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Geografi

Nøkkelord

skifergass, dannelsen av skifergass, hydrokarbon, energikilde, skifer stein, Oljerigg, energi, hydraulisk frakturering, perforasjon, geografi

Relaterte elementer

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Added to your cart.