Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Relaterte tillegg

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Rosedyrkingsindustrien

Denne videoen viser dyrking av rosebusker i stor skala.

Epletreet

Eplet er den mest kjente og mest populære frukten i verden.

Nisje

I økologi er nisje et begrep som beskriver hvordan en art lever.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Er alle skoger like?

Denne leksjonen presenterer ulike typer skoger og lagene deres.

Hestekastanje

Hestekastanje som finne i parker og på lekeplasser er et syn å se. De er hjemmehørende i...

Added to your cart.