Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Relaterte tillegg

Einer

Dette er den vanligste sypressen på den nordlige halvkulen. I denne videoen ser vi på treets...

Snøklokke

Snøklokken er fredet i flere land, og denne blomsten er et sikkert tegn på at våren er på vei.

Siv

I denne videoen ser vi på bruksområdene for siv, og deres innvirkning på miljøet.

Epletre

Eplet er en av de mest populære fruktene i verden.

Skogsjikt

De ulike typene skogsjikt kan variere.

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Mose

Mose er egentlig jordplanter, men trives best i fuktige omgivelser.

Added to your cart.