Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Relaterte tillegg

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Epletre

Eplet er en av de mest populære fruktene i verden.

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Siv og dunkjevle

Enfrøbladete planter som holder til i vannkanten.

Mammuttre

Mammuttrær er verdens største levende organismer ved masse.

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Vier

Her ser vi nærmere på disse plantene, som ofte kan finnes i nærheten av vann.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Added to your cart.