Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Relaterte tillegg

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Vintereik

Etter å ha sett denne videoen vil du kunne skille sommereiken fra vintereiken.

Nisje

I økologi er nisje et begrep som beskriver hvordan en art lever.

Hestehamp

Dette er en av de vanligste formene vi har for ugress.

Epletre

Eplet er en av de mest populære fruktene i verden.

La oss lære å kjenne skogen!

I denne leksjonen vil du finne ut hvor løvskog befinner seg på jorden og deres fauna og...

Rabarbra

Denne plantens navn betyr opprinnelig 'barbarenes røtter'. Den har sin opprinnelse i Asia, men i...

Added to your cart.