Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er ansvarlig for inntak av oksygen og utslipp av karbondioksid.

Biologi

Nøkkelord

luftveiene, åndedrett, puster, innånding, utpust, lunge, bryst, pustemuskulaturen, airway, bronkie, bronkiene, alveolene, gassutveksling, lungekretsløpet, rød blodcelle, oksygen binding, oksygen, karbondioksid, modellen lunge, luftrør, strupehode, nesehulen, membran, intercostal muskler, kapillær, respirasjonsoverflate, menneskelig, biologi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Er det sant at størrelsen på venstre og høyre lunge er den samme?
 • Med hvilepuls puster en voksen i gjennomsnitt 12 pust i minuttet. Volumet av luft som er inhalert i ett pust er omtrent 0,5 liter. Hvor mye luft puster en voksen i løpet av en dag?
 • Vital kapasitet er den maksimale mengden luft som en person kan utvise fra lungene etter maksimal innånding. Er det sant at jo eldre vi er, jo mindre blir vår vitale kapasitet?
 • Under pust kontraherer og slapper ... av vekselvis
 • Åndedrettet styres av ...
 • Hovedforsvaret i lungene mot patogener er ...
 • Er det sant at lufttrykket i lungene øker ved innånding?
 • Er det sant at lufttrykket i lungene øker når vi puster ut?
 • Hver lungeblære er omringet av ...

Scener

Respirasjonssystemet

 • lunger - De to viktigste organene i respirasjonssystemet. Inne i disse blir oksygeninnholdet i den inhalerte luften ført inn i blodet, mens karbondioksid i blodet slippes ut. Den venstre er delt inn i to lapper, og den høyre i tre. Mellomgulvets og intercostalmusklenes sammentrekninger gjør at brysthulen utvider seg og trekker seg sammen, noe som passivt fører til utvidelse eller sammentrekning i lungene.
 • luftrør - Det forbinder strupehodet til lungene og gjør at luften kan strømme gjennom. Det er forsterket med C-formede bruskringer.
 • nesehule
 • svelghule
 • strupehode - Det er dette organet som produserer stemmen. Under svelging forhindrer epiglottis (struperøret) at mat kommer inn i luftrøret. Røyking kan føre til strupekreft.
 • mellomgulvet - Under inhalering trekker det seg sammen og blir flatt, mens det utvider brysthulen og øker volumet i lungene. Under ekshalering slapper mellomgulvet av og presser seg mot lungene, slik at volumet i lungene reduseres.
 • ribben - Ben som danner veggen i brysthulen. Som et resultat av intercostalmusklenes sammentrekninger heves brystkassen under inhalering og senkes under ekshalering.
 • brystbein
 • intercostalmuskler - Musklene som beveger brystkassen. Som et resultat av intercostalmusklenes sammentrekninger heves brystkassen under inhalering og senkes under ekshalering.

Lungeblærer

 • bronkiol - Bronkienes siste grener ender i lungeblærene.
 • lungeblære - Veggene deres består av enlags plateepitel, og gassutveksling foregår gjennom disse.
 • kapillar - Gassutveksling i det lille kretsløpet foregår gjennom kapillarenes vegger. Karbondioksid slippes fra blodet og inn til lungeblærene, mens oksygen absorberes inn i blodet. Oksygen transporteres i blodet av hemoglobiner i de røde blodlegemene.
 • arteriol - Arterier og arterioler i det lille kretsløpet transporterer blod som inneholder karbondioksid fra hjertet til lungeblærene. Arterioler forgrener seg til kapillarer.
 • venol - Vener og venoler i det lille kretsløpet transporterer blod som inneholder oksygen fra lungeblærene til hjertet. Kapillarene konvergerer for å danne venoler, som i sin tur danner vener.

Bryst

 • lunger - De to viktigste organene i respirasjonssystemet. Inne i disse blir oksygeninnholdet i den inhalerte luften ført inn i blodet, mens karbondioksid i blodet slippes ut. Den venstre er delt inn i to lapper, og den høyre i tre. Mellomgulvets og intercostalmusklenes sammentrekninger gjør at brysthulen utvider seg og trekker seg sammen, noe som passivt fører til utvidelse eller sammentrekning i lungene.
 • luftrør - Det forbinder strupehodet til lungene og gjør at luften kan strømme gjennom. Det er forsterket med C-formede bruskringer.
 • ekte ribben - De 7 øverste parene med ribben som er direkte forbundet til brystbenet av ribbensbrusk.
 • falske ribben - De 8., 9. og 10. parene med ribben som er forbundet med det 7. parets ribbensbrusk.
 • flytende ribben - De 11. og 12. parene med ribben som ikke er forbundet til brystbenet.
 • mellomgulvet - Under inhalering trekker det seg sammen og blir flatt, mens det utvider brysthulen og øker volumet i lungene. Under ekshalering slapper det av og presser seg mot lungene, slik at volumet i lungene reduseres.
 • intercostalmuskler - Musklene som beveger brystkassen. Som et resultat av intercostalmusklenes sammentrekninger heves brystkassen under inhalering og senkes under ekshalering.
 • hovedbronkier - De to hovedbronkiene som forgrener seg fra luftrøret går inn i lungene, hvor de forgrener seg til sekundære bronkier.
 • brystbein
 • bronkie - Tynne rør som forgrener seg til enda tynnere rør i lungene, for å levere inhalert luft til lungeblærene.

Gassutveksling

 • enlags plateepitel - Den tynneste typen epitel, som gassutveksling foregår gjennom.
 • kapillar - Gassutveksling i det lille kretsløpet foregår gjennom kapillarenes vegger. Karbondioksid slippes fra blodet og inn til lungeblærene, mens oksygen absorberes inn i blodet. Oksygen transporteres i blodet av hemoglobiner i de røde blodlegemene.
 • oksygen - Under nedbrytning (oksidasjon) av organisk materiale blir energien som lagres i de kovalente bindingene brukt til å produsere ATP. Denne prosessen forbruker oksygen.
 • karbondioksid - Under biologisk oksidasjon slippes karbondioksid fra organiske molekyler; energien som lagres i deres kovalente bindinger brukes til å produsere ATP.

Røde blodlegemer

 • oksygen - Under nedbrytning (oksidasjon) av organisk materiale blir energien som lagres i de kovalente bindingene brukt til å produsere ATP. Denne prosessen forbruker oksygen.
 • karbondioksid - Under biologisk oksidasjon slippes karbondioksid fra organiske molekyler; energien som lagres i deres kovalente bindinger brukes til å produsere ATP.

Animasjon

Plassering av Respirasjonssystemet

 • lunger - De to viktigste organene i respirasjonssystemet. Inne i disse blir oksygeninnholdet i den inhalerte luften ført inn i blodet, mens karbondioksid i blodet slippes ut. Den venstre er delt inn i to lapper, og den høyre i tre. Mellomgulvets og intercostalmusklenes sammentrekninger gjør at brysthulen utvider seg og trekker seg sammen, noe som passivt fører til utvidelse eller sammentrekning i lungene.
 • luftrør - Det forbinder strupehodet til lungene og gjør at luften kan strømme gjennom. Det er forsterket med C-formede bruskringer.
 • nesehule
 • strupehode - Det er dette organet som produserer stemmen. Under svelging forhindrer epiglottis (struperøret) at mat kommer inn i luftrøret. Røyking kan føre til strupekreft.

Lunger

 • luftrør - Det forbinder strupehodet til lungene og gjør at luften kan strømme gjennom. Det er forsterket med C-formede bruskringer.
 • hovedbronkier - De to hovedbronkiene som forgrener seg fra luftrøret går inn i lungene, hvor de forgrener seg til sekundære bronkier.
 • bronkie - Tynne rør som forgrener seg til enda tynnere rør i lungene, for å levere inhalert luft til lungeblærene.

Forteller

Når vi inhalerer gjør mellomgulvets- og intercostalmusklenes sammentrekninger at brysthulens volum øker, noe som passivt fører til at lungene utvider seg og fylles med luft. Når vi ekshalerer strømmer luften ut av lungene på grunn av at brysthulens volum reduseres.

Luften som inhaleres strømmer inn i hovedbronkiene gjennom nesehulen, munnhulen, svelghulen og luftrøret. Hovedbronkiene fordeler luft inn til lungene og forgrener seg til bronkiene og bronkiolene. Disse Y-formede grenene, inkludert hovedbronkiene, danner 20-23 generasjoner. Åndedrettssonen starter ved den 17. forgreningen; det vil si, gassutveksling finner også sted gjennom bronkiolenes vegger. De siste grenene ender i lungeblærene.

Veggene deres består av enlaget plateepitel med ett lag og gassutvekslingen skjer gjennom disse: oksygen absorberes inn i blodet og karbondioksid slippes inn i blærene. Det vil si at blod i det lille kretsløpet blir oksygenert. Cellene i kroppen vår bruker oksygen i sine metabolske prosesser som produserer karbondioksid som et biprodukt.

Relaterte elementer

Røykingens skadelige effekt på lungene

Røyking forårsaker alvorlige skader på respirasjonssystemet og kan forårsake KOLS eller lungekreft.

Stemmeproduksjon

Når vi produserer lyd, strømmer luft ut av lungene og vibrerer i stemmebåndene.

Dyp venetrombose og lungeemboli

En blodpropp som dannes i de dype venene i underekstremitetene kan føre til fatal lungeemboli dersom den kommer ned i lungene.

Fortarmen

Når man svelger maten transporteres den fra munnhulen og ned til magesekken, som er den nedre delen av fortarmen.

Hjertet

Hjertet er den sentrale pumpen i hjerte- og karsystemet og slår flere milliarder ganger i løpet av vår livstid.

Hvordan puster fisken?

Blodårene i fiskens gjeller absorberer oksygen og slipper ut karbondioksid.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Menneskeblod

Menneskeblod består av blodceller (røde, hvite og blodplater) og plasma.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Sirkulasjonssystemet

Systemkretsløpet bringer oksygenrikt blod fra hjertet til kroppen, mens lungekretsløpet bringer oksygenrikt blod fra lungene til hjertet.

The bones of the thorax

The ribs, the sternum and the spinal column form the skeleton of the chest.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Added to your cart.