Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen. Den vil eksplodere når den blir antent.

Kjemi

Nøkkelord

knallgas, hydrogengass, oksygen, kjemisk, reaksjon, fusjon, eksplosjon, hydrogen molekyl, oksygenmolekyl, varmeoverføring, vannmolekyl, vann, forbrenning, bang, forbrenningsvarme, gass, røykgass, blanding, Uorganisk kjemi, oksygen-test, kjemi

Relaterte elementer

Brenselcelle

En brenselcelle gir miljøvennlig energi produsert av den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og hydrogen.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Hydrogen (H₂)

Fargeløs, luktfri, lettere-enn-luft gass. Det vanligste grunnstoffet i universet.

Hydroksidion (OH-)

En ioneforbindelse som dannes når et vannmolekyl frigjør et proton.

Hydronium ion (H₃O⁺)

Konsentrasjonen av hydroniumioner i forhold til hydroksidioner i en løsning, angir pH-verdien til løsningen.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Zeppeliner, LZ 129 Hindenburg

En zeppeliner er et luftskip med et solid rammeverk i metall.

Zeppeliner, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppeliner er et styrbart luftskip med et solid rammeverk i metall.

Hydrogenperoksid (H₂O₂)

Forbindelse av hydrogen og oksygen. Fargeløs, luktfri væske; tyngre enn vann.

Added to your cart.