Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Purin (C₅H₄N₄)

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Kjemi

Nøkkelord

purin, nitrogenholdig organisk forbindelse, heterocykliske forbindelsen, hetero, purinskjelettet, guanin, adenin, DNA, nukleinsyre, nukleotid, RNA, basepar, koffein, teofyllin, urinsyre, pyrimidin, imidazol, Organisk kjemi, kjemi, biologi, biokjemi

Relaterte elementer

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologisk og praktisk viktig organisk forbindelse.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterosyklisk organisk forbindelse.

Tryptofan

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner. Den inneholder en aromatisk ring som en del av sin sidekjede.

Molekyler - øvelse VII (Organiske nitrogenforbindelser)

En øvelse om gruppene og strukturen til organiske nitrogenforbindelser.

Added to your cart.