Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Peptidbinding

Peptidbinding

Aminosyrer som utgjør proteiner blir bundet av peptidbindinger.

Kjemi

Nøkkelord

peptidbinding, amidbinding, dipeptid, tripeptid, polypeptid, protein, C-terminus, N-terminus, amingruppe, karboksylgruppe, aminosyre, glysin, alanine, organisk sidekjede, vann utgivelse, spatial structure, protein syntese, enzym, Organisk kjemi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Strukturen av aminosyrer

 • aminosyren glysin - Det finnes 20 proteinogene aminosyrer, en av dem er glysin.
 • aminosyren alanin - Det finnes 20 proteinogene aminosyrer, en av dem er alanin.
 • aminogruppe - -NH₂
 • karboksylgruppe - -COOH
 • alfa (α) karbonatom - Et hydrogenatom, en aminogruppe (-NH₂), en karboksylgruppe (-COOH) og en organisk sidekjede er bundet til det sentrale karbonatomet (α-karbonatomet).
 • organisk sidekjede - Aminosyrer varierer etter hvilke organiske sidekjeder de har. I glysin er denne sidekjeden et hydrogenatom (H).
 • organisk sidekjede - Aminosyrer varierer etter hvilke organiske sidekjeder de har. I alanin er denne sidekjeden en metylgruppe (-CH₃).

Peptidbinding

 • frigivelse av vann
 • peptidbinding - I organismer katalyseres peptidbindingene av enzymer.
 • C-terminal - Enden på molekylet som slutter med en karboksylgruppe (-COOH).
 • N-terminal - Enden på molekylet som slutter med en aminogruppe (-NH₂).

Polypeptid

 • C-terminal - Enden på molekylet som slutter med en karboksylgruppe (-COOH).
 • N-terminal - Enden på molekylet som slutter med en aminogruppe (-NH₂).

Animasjon

Forteller

Proteiner er sammensatt av aminosyrer. Proteinogene aminosyrer inneholder et alfa-karbonatom, som et hydrogenatom, en karboksylgruppe, en aminogruppe og en organisk sidekjede er bundet til. Aminosyrer kan skilles fra hverandre etter hvilke sidekjeder de har.

Aminosyremolekyler kan bindes sammen av peptidbindinger. En peptidbinding er en type kovalent binding dannet mellom et aminosyremolekyls karboksylgruppe og det andre aminosyremolekylets aminogruppe, i en reaksjon kalt dehydratisering. I denne reaksjonen frigir karboksylgruppen i et aminosyremolekyl en hydroksylgruppe, mens aminogruppen i det andre aminosyremolekylet frigir et hydrogenion. Hydroksylgruppen og hydrogenionet danner et vannmolekyl, og en peptidbinding dannes mellom de to aminosyremolekylene. Det resulterende molekylet kalles et dipeptid hvis det består av to aminosyremolekyler. Enden på dette molekylet som slutter med en karboksylgruppe kalles C-terminalen, mens enden som slutter med en aminogruppe kalles N-terminalen. Det vil si at molekylet har en retning.

Hvis flere aminosyremolekyler fester seg kan de resulterende polypeptidkjedene, det vil si, proteinmolekylene, ha en hvilken som helst lengde. Proteinene som finnes i kroppen vår består imidlertid vanligvis av noen få hundre aminosyremolekyler. Tilslutningen av disse molekylene, som også kalles peptidsyntese, katalyseres av enzymer og finner sted i ribosomene.

Polypeptidkjeder kan innta komplekse former og spiller en rekke biokjemiske roller.

Relaterte elementer

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En ikke-polar aminosyre. L- og D-molekyler er speilbilder av hverandre.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Added to your cart.