Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Ozonlaget

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Geografi

Nøkkelord

ozonlag, ozon molekyl, ultrafiolett stråling, beskyttende skjold, UV-A, UV-C-, UV-B, oksygen, oksygenmolekyl, ozonhull, troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, biologi, geografi, kjemi

Relaterte elementer

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Hvordan fungerer det? - Kjøleskap

Denne animasjonen viser hvordan et kjøleskap fungerer.

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Added to your cart.