Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Oljeplattform

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Geografi

Nøkkelord

Oljerigg, petroleum, naturgass, hydrokarbon, oljebrønn, råolje formasjon, naturgass formasjon, havbunnen, oljeforekomsten, fossil, energikilde, gruvedrift, energi, sjø, råmateriale, teknologi, geografi

Relaterte elementer

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Hvordan fungerer det? - Tårnkran

Tårnkraner er maskindrevne konstruksjoner som brukes til å løfte laster på opptil flere tonn.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Metanhydrat

Et fast stoff som dannes ved lave temperaturer på havbunnen ved høyt trykk.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Added to your cart.