Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Geografi

Nøkkelord

nitrogen, syklus, nitrogen molekyl, nitrifikasjon, denitrifikasjon, nitrifiserende bakterier, nitrogen-innfesting bakterie, root nodule, legume, ammoniakk, organisk materiale, nitritt, nitrat, jord, atmosfære, kovalent binding, fysisk geografi, biologi, geografi

Relaterte elementer

Ammoniakk (NH₃)

Ammoniakk er en fargeløs gass med en karakteristisk stikkende lukt. Dens oppløsning i vann kalles ammoniumhydroksid, eller husholdningsammoniakk.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt bytte. Animasjonen forklarer hvordan det fungerer.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.