Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Nitrogensyklusen

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Geografi

Nøkkelord

nitrogen, syklus, nitrogen molekyl, nitrifikasjon, denitrifikasjon, nitrifiserende bakterier, nitrogen-innfesting bakterie, root nodule, legume, ammoniakk, organisk materiale, nitritt, nitrat, jord, atmosfære, kovalent binding, fysisk geografi, biologi, geografi

Relaterte elementer

Ammoniakk (NH₃)

Ammoniakk er en fargeløs gass med en karakteristisk stikkende lukt. Dens oppløsning i vann kalles ammoniumhydroksid, eller husholdningsammoniakk.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Nitration (NO₃⁻)

Et sammensatt ion, plantenes viktigste nitrogenkilde.

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Nitrogendioksid (NO₂)

En rødbrun giftig gass, som meget reaktiv på grunn av sitt uparede elektron.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Fremstilling av ammoniakk fra nitrogengass og hydrogengass (Haber-Bosch-prosessen)

Fremstilling av ammoniakk i stor skala krever høy temperatur og høyt trykk, samt kontakt med jern som en katalysator.

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt bytte. Animasjonen forklarer hvordan det fungerer.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.