Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Nitrogensyklusen

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Geografi

Nøkkelord

nitrogen, syklus, nitrogen molekyl, nitrifikasjon, denitrifikasjon, nitrifiserende bakterier, nitrogen-innfesting bakterie, root nodule, legume, ammoniakk, organisk materiale, nitritt, nitrat, jord, atmosfære, kovalent binding, fysisk geografi, biologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Nitrogensyklusen

 • Binding av nitrogen i jorden
 • Nitrifikasjon
 • Denitrifikasjon
 • Nedbrytning
 • De fleste levende organismer kan ikke ta opp atmosfærisk nitrogen direkte, fordi de to nitrogenatomene er bundet med en trippel kovalent binding som gjør molekylet veldig stabilt.
 • Nitrogenbindende jordbakterier kan omdanne atmosfærisk nitrogen til ammoniakk.
 • Nitrogenbindende bakterier som lever inne i rotknuter hos belgfrukter kan omdanne atmosfærisk nitrogen til ammoniakk, som deretter går inn i plantenes organiske materiale. Rotknuter forekommer på røttene til belgfrukter som alfalfa, soyabønner og erter.
 • Nitrifiserende jordbakterier omdanner ammoniakk produsert av nitrogenbindende jordbakterier til nitritt, og deretter nitrat. Nitrater er plantenes viktigste kilde til nitrogen.
 • Denitrifiserende jordbakterier omdanner nitrationer til nitrogenmolekyler, som deretter slippes ut i atmosfæren. Overvekst av denitrifiserende bakterier reduserer nitrogeninnholdet i jorden, noe som er uheldig for planter.

Atmosfærisk N₂

Binding av N₂ i rotknuter

Binding av N₂ i jorden

Nitrifikasjon

Denitrifikasjon

Animasjon

 • Binding av nitrogen i jorden
 • Nitrifikasjon
 • Denitrifikasjon
 • Nedbrytning
 • N₂
 • NH₃
 • NO₃⁻

Forteller

Det finnes store mengder elementær nitrogen i luften, men planter og dyr er ikke i stand til å bruke det.

Nitrogen kan omdannes av nitrogenbindende bakterier, som lever i jorden eller i rotknutene hos belgfrukter.

Disse bakteriene omdanner atmosfærisk nitrogen til ammoniakk, som deretter omdannes til nitrater av nitrifiserende bakterier.

Nitrat er plantenes viktigste kilde til nitrogen.

Dyr tar inn nitrogen ved å spise planter. Nitrogenet kan deretter returnere til jorden på flere måter.

Dette foregår gjennom ekskresjonsprosesser, når dyr slipper ut ammoniakk, urea og urinsyre. Det skjer også når dyr dør, da bryter bakterier ned nitrogeninnholdet i kroppene deres, noe som resulterer i ammoniakk.

En del av den resulterende ammoniakken slippes ut i atmosfæren, mens resten omdannes til nitrater av nitrifikasjonsbakterier. Dette blir så absorbert av planter.

En del av de resulterende nitratene omdannes til elementær nitrogen av denitrifikasjonsbakterier, som dyr og planter ikke kan absorbere.

Denitrifikasjonsbakterier forekommer i oksygenfattig jord, de er mindre vanlige i godt dyrkede områder.

Elementær nitrogen som produseres av denitrifikasjonsbakterier slippes ut i atmosfæren, før det bindes igjen og benyttes av nitrogenbindende bakterier, slik at syklusen starter igjen.

Relaterte elementer

Ammoniakk (NH₃)

Ammoniakk er en fargeløs gass med en karakteristisk stikkende lukt. Dens oppløsning i vann kalles ammoniumhydroksid, eller husholdningsammoniakk.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Nitration (NO₃⁻)

Et sammensatt ion, plantenes viktigste nitrogenkilde.

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Nitrogendioksid (NO₂)

En rødbrun giftig gass, som meget reaktiv på grunn av sitt uparede elektron.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Fremstilling av ammoniakk fra nitrogengass og hydrogengass (Haber-Bosch-prosessen)

Fremstilling av ammoniakk i stor skala krever høy temperatur og høyt trykk, samt kontakt med jern som en katalysator.

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt bytte. Animasjonen forklarer hvordan det fungerer.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.