Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Kjemi

Nøkkelord

nitrogen, nitrogen molekyl, homonukleær molekyl, obligasjon struktur, kovalent binding, Kovalent binding, Pi-binding, trippelbinding, ikke-polar, inert gass, luft, ammoniakk, nitrogen syklus, nitrogen-innfesting bakterie, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Hydrogen (H₂)

Fargeløs, luktfri, lettere-enn-luft gass. Det vanligste grunnstoffet i universet.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Nitration (NO₃⁻)

Et sammensatt ion, plantenes viktigste nitrogenkilde.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Nitrogendioksid (NO₂)

En rødbrun giftig gass, som meget reaktiv på grunn av sitt uparede elektron.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Ammoniakk (NH₃)

Ammoniakk er en fargeløs gass med en karakteristisk stikkende lukt. Dens oppløsning i vann kalles ammoniumhydroksid, eller husholdningsammoniakk.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Fremstilling av ammoniakk fra nitrogengass og hydrogengass (Haber-Bosch-prosessen)

Fremstilling av ammoniakk i stor skala krever høy temperatur og høyt trykk, samt kontakt med jern som en katalysator.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Salpetersyre (HNO₃)

En av oksosyrene til nitrogen. En fargeløs forbindelse med en stikkende lukt, et sterkt oksydasjonsmiddel.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Added to your cart.