Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denne fysikeren, oppfinneren og elektroingeniøren som hovedsakelig arbeidet med elektroteknikk var utvilsomt en av de mest geniale figurene under den andre industrielle revolusjonen.

Fysikk

Nøkkelord

Tesla, Nikola Tesla, Tesla Coil, turbin, kompaktlysrør, vekselstrømsmotor, generator, spiral, vekselstrøm, elektromagnetisk induksjon, trådløs, egg fra Columbus, telegraf, elektrisk strøm, magnetfelt, nettverk, energi, elektrisitet, elektro, oppfinner, Edison, patentere, fysikk

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Når levde og arbeidet Nikola Tesla?
 • Hva var Nikola Teslas etniske opprinnelse?
 • Hvor døde Nikola Tesla?
 • Hvilken SI-enhet er oppkalt etter Nikola Tesla?
 • Hvor mange av Nikola Teslas oppfinnelser ble patentert i løpet av hans levetid?
 • Hvilket var IKKE et av Nikola Teslas viktigste interessefelt?
 • Hvem var Nikola Teslas største rival?
 • Hva var den populære betegnelsen på rivaliseringen mellom Edison og Tesla?
 • Hvilken av følgende enheter fantes IKKE i Nikola Teslas laboratorium?
 • Hvilken av følgende enheter fantes IKKE i Nikola Teslas laboratorium?
 • Hva er betegnelsen på "likestrøm"?
 • Hvem var Nikola Teslas arbeidsgiver i USA?
 • Hva slags enhet kontrollerte Nikola Tesla ved hjelp av radioteknologi?
 • Hvilken teori eller lov anså Nikola Tesla som logisk feilaktig?
 • Er det sant at Nikola Tesla oppfant den første telefon-repeateren (dvs. den første høyttaleren)?
 • Hvilket av disse var Nikola Teslas viktigste forskningsfelt i Colorado Springs?
 • Er det sant at Wardenclyffe-tårnet ble bygget som et fyrtårn?
 • Hvilket område var IKKE blant Nikola Teslas interesseområder?
 • Hvilket område eller enhet var IKKE blant Nikola Teslas interesser?
 • Ifølge legenden, hvilken av hans oppfinnelser anså Nikola Tesla på sitt dødsleie som sin viktigste?
 • Hvem levde samtidig som Nikola Tesla?
 • Hvem levde IKKE samtidig som Nikola Tesla?

Scener

Wardenclyffe

 • Laboratorium
 • Tesla-tårnet

Laboratorium og tårn

Nikola Tesla, som kom til USA i 1884, jobbet i en rekke laboratorier i Pittsburgh, PA; New York City, NY; Orange, NJ; og Colorado Springs, CO, og til slutt i Wardenclyffe, NY, i dag kjent som Shoreham.

I 1901 kjøpte Tesla et stykke land i Long Island fra James Warden. I ettertid ble eiendommen fortsatt omtalt som Wardenclyffe, etter den forrige eieren.

Teslas plan var å opprette en trådløs telegrafstasjon her. Han hyret det fremtredende arkitektkontoret McKim, Mead & White til å designe laboratoriumet og sendetårnet sitt.

Senere ville han modifisere bygningene, men kunne ikke finne noen investorer, fordi J.P. Morgan, som tidligere hadde finansiert prosjektet hans, ikke støttet endringene. Dette resulterte i at Tesla forlot prosjektet i 1906 og sendetårnet ble aldri funksjonelt.

Etter at første verdenskrig brøt ut vendte selv Teslas europeiske støttespillere ham ryggen. I 1917 ble tårnet demontert og solgt som skrap. Tomten ble også solgt.

Laboratoriet

 • Nikola Tesla
 • røntgenapparat
 • Teslaspoler
 • turbin
 • vekselstrømmotor (AC)
 • Columbusegg
 • radiostyrt båt

Struktur og drift

I laboratoriet stod generatoren som produserte elektrisitet. Den var koblet til sendetårnet med en kabel.

Wardenclyffe-tårnet (eller Tesla-tårnet) var 57 m høyt og 37 m dypt under bakken. Kuppelen hadde en diameter på 21 m.

Tesla mente at tårnet ville være en løsning på trådløs overføring av elektrisk energi. Han trodde luft og jord var egnet som overføringsmedier. Han ville brukt den underjordiske delen av tårnet til å overføre elektrisk energi gjennom bakken, fordi han tenkte at på denne måten kunne elektrisk energi overføres uten noe som helst tap.

Hans langsiktige planer inkluderte et globalt trådløst nettverk som skulle kunne overføre elektrisitet til alle enheter omtrent hvor som helst.

Oppfinnelser

Oppfinnelser

Teslaspoler (Colorado Springs)

Rundt 1891 oppfant Tesla den såkalte Teslaspolen som inneholder minst to spoler med luft-kjerner. Den kunne produsere høye spenninger ved høye frekvenser.

Denne nye enheten var nyskapende fordi den brukte elektrisk resonans ved hjelp av de luft-kjernede spolene. Dette systemet skiller seg ut fra transformatoren siden både den primære og sekundære kretsen er i resonans med driftsfrekvensen. Senere ble oppfinnelsen hans en viktig del av en rekke enheter.

Teslaspoler produserer spektakulære fenomener i form av høyspent koronautlading, som også avhenger av belastningen på den sekundære spolen.

Vekselstrømmotor (AC)

AC-motoren er en av Teslas mest berømte og viktigste oppfinnelser. Han bygget prototypen i 1883, mens han arbeidet i Frankrike. Han patenterte oppfinnelsen sin, en motor drevet av et roterende magnetfelt, i USA i 1888.

Vekselstrøm er en elektrisk strøm hvis retning og intensitet veksler periodisk.

Teslas motor inneholder to hoveddeler: en stator (stasjonær del) og en rotor (bevegelig del).

Statoren består av flere spoler som mates av en vekselstrøm. Rotoren kan være en enkel metallsylinder, men det inneholder vanligvis også en spole. Motoren operer etter følgende faser:

1. Vekselstrømmen som strømmer i statorens spoler genererer et roterende magnetfelt rundt disse spolene.

2. Dette roterende magnetfeltet induserer elektrisk strøm i rotoren.

3. Den induserte elektriske strømmen genererer et ekstra magnetfelt rundt rotorens spole.

4. På grunn av magnetfeltet som genereres rundt rotorens spole, forsøker rotorens nordpol å vende mot sørpolen av statorens magnetfelt. Siden det roterende magnetfeltet fortsetter å skiftes rundt statorens spoler, blir de to polene aldri justert og rotoren dreies kontinuerlig

Et roterende magnetfelt genereres bare når statorens spoler ikke virker på samme tid, men i ulike faser. Hvis polyfasekraften brukes til å kjøre motoren, må statorens spoler mates med forskjellige strømfaser for et roterende magnetfelt skal genereres.

Når motoren drives av enfasekraft, kan de eksterne spolene ikke fungere i samme fase, fordi det ikke ville produseres noe magnetfelt. Faseforskjellen på spolens strømforsyning er sikret av kondensatorer eller mer vanlig i dag; elektronikk. Motoren vil ikke starte med mindre det er noe faseforskjell, men hvis motoren hjelpes i gang, vil den rotere uten behov for faseforskjell.

Nikola Tesla og hans tidligere arbeidsgiver Thomas Edison ble engasjert i den såkalte strømkrigen. Tesla var en talsmann for vekselstrøm, mens Edison var sterk tilhenger av likestrøm.

Ikke bare hans samtidige demonstrasjoner, men også historien, har bevist at Tesla hadde rett. I dag fungerer en rekke enheter med samme prinsipp som hans AC-motor.

Radiostyrt båt

Unnfangelsen av teorien om radio og oppfinnelsen av selve enheten banet vei for utvikling av andre områder av trådløs overføring.

Forløperen til dagens fjernkontroll ble bygget av Tesla. Han kontrollerte en båt med en fjernkontroll han hadde patentert i 1898, som brukte radiobølger.

Lysrør

Til tross for myten rundt lysrøret, var det faktisk ikke Tesla som oppfant det. I 1890-årene jobbet han imidlertid med lysrør som var drevet av høyfrekvente strømkilder.

Slik beskrev han mottakelsen av lysrørene sien: “Da mine rør først ble vist offentlig, ble de sett på med en forundring som er umulig å beskrive.”

Columbusegget

I 1893 avduket Nikola Tesla oppfinnelsen sin, det såkalte Columbusegget. Legenden sier at Christofer Columbus fikk et egg til å stå i balanse på enden ved å banke det i bordet, til stor fornøyelse blant publikum, derav navnet.

Formålet med Teslas enhet var å demonstrere det roterende magnetfeltet og induksjonsmotoren.

Grunnlaget for enheten var en jernring (stator - stasjonær del) som var forbundet til fire spoler (elektromagneter). Kobberegget spant på en treplattform. En vekselstrømkilde var ansvarlig for å skape det riktige magnetfeltet.

Turbin

Turbin

Turbinen som Nikola Tesla patenterte i 1913 var en veldig enkel, men svært effektiv enhet. Hans bladfrie turbin besto av parallelle skiver og driften var basert på sentripetalkraft.

Den fungerte også med gass og væske. Strømmen av gass eller væske roterte akselen. Utløpet befant seg i bunn av turbinen. Ved å endre retning på den roterende bevegelsen, kunne den også brukes som en pumpe.

Nikola Tesla sa følgende om sin oppfinnelse: “I min oppfinnelse er praktisk talt hele overflaten aktiv. I en turbin med blader følger ikke handlingen hele veien rundt; du må ha en serie med munnstykker. Men i min turbin strømmer gassen hele veien rundt i frie spiraler – den søker alltid minste motstands vei – og tar ut sin fulle energi.”

Selv om turbinen var relativt billig å konstruere og svært effektiv, ble den aldri utbredt.

Legenden sier at Tesla på sitt dødsleie beskrev turbinen som sin viktigste oppfinnelse. Likevel har enheten blitt så godt som glemt.

Nikola Tesla

 • Nikola Tesla
 • spiralspole
 • maksbelastning
 • røntgenapparat
 • Teslaspoler
 • turbin
 • vekselstrømmotor (AC)
 • Columbusegg
 • generator
 • dreiebenk
 • drivstofftank
 • radiostyrt båt

Animasjon

 • Nikola Tesla
 • røntgenapparat
 • Teslaspoler
 • turbin
 • vekselstrømmotor (AC)
 • Columbusegg
 • radiostyrt båt

Forteller

Nikola Tesla var en av de mest geniale figurene i den andre industrielle revolusjonen, og ble en av de største oppfinnerne gjennom tidene med 146 patenter knyttet til navnet sitt.

Den serbisk-amerikanske oppfinneren ble født i 1856 i Smiljan, det tidligere østerrikske keiserdømmet. Han var svært begavet allerede som tenåring, og benyttet ferdighetene sine godt senere som ingeniør og oppfinner.

Etter Graz, Praha og Budapest flyttet han til Paris i 1882, hvor han jobbet for Continental Edison Company. Han reiste over hele Europa som servicetekniker før han flyttet til USA i 1884 for å jobbe med Thomas Edison.

Der tilbrakte han sine beste år som oppfinner. Han hadde mange ideer og oppfinnelser som var langt forut for sin tid, og mange av dem er fortsatt brukt i noen enheter i dag. Tesla, som har fått SI-enheten for magnetisk flukstetthet oppkalt etter seg, var sterkt kritisk til Albert Einsteins relativitetsteori.

Han døde i en alder av 86 på et hotellrom i New York City.

Relaterte elementer

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Generatorer og elektriske motorer

Mens generatorer omdanner mekanisk energi til elektrisk energi, omdanner elektriske motorer elektrisk energi til mekanisk energi.

Transformator

En transformator brukes til å omdanne spenningen i elektrisk strøm.

Dynamo (mellomnivå)

En dynamo omdanner mekanisk energi til likestrøm.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer til LED-lys.

Elektriske motorer

Elektriske motorer er til stede i mange områder i hverdagen vår. La oss lære om de forskjellige typene.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Generering av vekselstrøm

Elektrisk strøm kan genereres ved å rotere en armaturkrets i et magnetisk felt.

Kondensatorer

Kondensatorer lagrer elektrisk energi i form av elektrisk ladning.

Magnetron

En av de viktigste komponentene i mikrobølgeovnen er magnetron, som produserer mikrobølger.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Elektrisk ringeklokke

Mekanisk ringeklokke som fungerer ved hjelp av en elektromagnet.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

Rimac Concept One

Rimac Automobilis første modell er kjent som verdens raskeste elektriske kjøretøy.

Vannturbin, generator

Vannturbiner transformerer den kinetiske energien i vann til elektrisk energi.

Edisons glødelampe

Den amerikanske oppfinneren Edison fant opp glødelampen i 1879, noe som forandret hverdagen vår.

Elektrisk motor

Elektriske motorer inneholder permanente magneter og en spole mellom den, med elektrisk strøm som går gjennom den.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Hvordan fungerer det? - Elektrisk dampstrykejern

Denne animasjonen demonstrerer hvordan elektriske damstrykejern fungerer.

Hvordan fungerer det? - Kjøleskap

Denne animasjonen viser hvordan et kjøleskap fungerer.

Hvordan fungerer det? - LCD-skjerm

En flytende-krystall-skjerm benytter flytende krystallers lysmodulerende egenskaper.

Hvordan fungerer det? - Mikrobølgeovn

Denne animasjonen demonstrerer hvordan mikrobølgeovner fungerer.

Hvordan fungerer det? - Mobiltelefon

Denne animasjonen demonstrerer hvordan mobiltelefoner fungerer.

Hvordan fungerer det? - Vaskemaskin

Denne animasjonen demonstrerer hvordan en vaskemaskin fungerer.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske oppfinneren presenterte sin revolusjonerende oppfinnelse innen telekommunikasjon ved University of New York i 1837.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Dynamo (grunnleggende)

En dynamo omdanner mekanisk energi til elektrisk likestrøm.

Passivhus

I et passivhus kan et behagelig inneklima opprettholdes uten bruk av trasisjonelle varme- og kjølesystemer.

Added to your cart.