Nebbdyr

Et pattedyr med trekk som er typiske for reptiler: det legger egg og har en kloakkåpning.

Relaterte tillegg

Ringhalelemur

Denne halvapen er et prakteksempel på hvordan arter utvikler seg i geografisk isolasjon.

Stegosaurus

En type forhistorisk reptil som hadde benplater på ryggen, som bidro til varmeregulering.

Meksikansk rødknetarantell

En av de mest kjente edderkoppartene, holdes ofte som husdyr. Bittet dens er ikke dødelig...

Hybridfrosk

Denne animasjonen viser anatomien til amfibier med en utbredt froskeart som eksempel.

Tiktaalik

En overgangsform mellom fisk og tetrapod, eller firbente virveldyr.

Triceratops

En type planteetende dinosaur gjenkjennbar ved den store beskyttelsesplaten bak hodet og...

Hamadryasbavian

En apeart som opererer med et avansert sosialt system, hvor hierarkiet står veldig sterkt.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Added to your cart.