Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

N-metylacetamid (C₃H₇NO)

N-metylacetamid (C₃H₇NO)

En fast, krystallinsk forbindelse.

Kjemi

Nøkkelord

N-metylacetamid, amid, nitrogenholdig organisk forbindelse, sekundær, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

N-metylacetamid

C₃H₇NO

Informasjon

Molmasse: 73,1 g/mol

Smeltepunkt: 28 °C

Kokepunkt: 208 °C

Tetthet: 0,94 g/cm³

Egenskaper

N-metylacetamid er en fargeløs, hygroskopisk, fast og krystallinsk forbindelse. Den oppløses godt i vann, alkohol, kloroform og benzen.

Den er et sekundært amid, da nitrogenatomet i dens amidgruppe er bundet til to karbonatomer. Amidgruppen består av et karbonatom, med oksygen- og nitrogenatomer bundet til det.

Produksjon

N-metylacetamid syntetiseres i en reaksjon mellom eddiksyre og metylamin.

Bruksområder

Med sitt høye kokepunkt brukes den hovedsakelig som et polart reaksjonsmedium.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En fargeløs væske, et tertiært amid.

Acetamid (etanamid) (C₂H₅NO)

En hvit, luktfri krystallinsk forbindelse.

Ammoniakk (NH₃)

Ammoniakk er en fargeløs gass med en karakteristisk stikkende lukt. Dens oppløsning i vann kalles ammoniumhydroksid, eller husholdningsammoniakk.

Etan (C₂H₆)

Det andre elementet i den homologe serien av rettkjedede alkaner.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En fargeløs, lett viskøs, hygroskopisk væske som brukes i produksjon av maursyre, hydrogencyanid og andre organiske forbindelser.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk forbindelse i urinen hos pattedyr, som brukes til produksjon av gjødsel som en kilde til nitrogen.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En fargeløs gass med en stikkende lukt. Den blir mye brukt i industrien.

Trimetylamin N(CH₃)₃

Et tertiært amin med en karakteristisk ubehagelig lukt, som forekommer i fordervet mat.

Molekyler - øvelse VII (Organiske nitrogenforbindelser)

En øvelse om gruppene og strukturen til organiske nitrogenforbindelser.

Added to your cart.