Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Biologi

Nøkkelord

NAD, NADP, NADPH, nikotinamid dinucleotide, nikotinamid dinucleotide fosfat, nukleotid, elektronoverføring, hydrogen transport, katabolsk prosess, katabolisme, anabolisme, koenzym, nikotinamid, adenin, fosfat, ribose, biologi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Added to your cart.