NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Relaterte tillegg

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.