Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Molekyler - øvelse VII (Organiske nitrogenforbindelser)

Molekyler - øvelse VII (Organiske nitrogenforbindelser)

En øvelse om gruppene og strukturen til organiske nitrogenforbindelser.

Kjemi

Nøkkelord

molekyl, nitrogenholdig organisk forbindelse, amin, amid, pyridin, pyrimidin, purin, organic compound, dipol-dipol, hydrogenbinding, amfotære, primære, sekundær, tertiær, praktisere, organiske forbindelser, trening, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Acetamid (etanamid) (C₂H₅NO)

En hvit, luktfri krystallinsk forbindelse.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En fargeløs gass med en stikkende lukt. Den blir mye brukt i industrien.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En fargeløs, lett viskøs, hygroskopisk væske som brukes i produksjon av maursyre, hydrogencyanid og andre organiske forbindelser.

Glysylglysin (C₄H₈N₂O₃)

Den enkleste peptiden, dannet av to glysinmolekyler med en peptidbinding.

Imidazol (C₃H₄N₂)

En biologisk og praktisk viktig organisk forbindelse.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk forbindelse i urinen hos pattedyr, som brukes til produksjon av gjødsel som en kilde til nitrogen.

N,N-dietylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En fargeløs væske, et tertiært amid.

N-metylacetamid (C₃H₇NO)

En fast, krystallinsk forbindelse.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterosyklisk organisk forbindelse.

Trimetylamin N(CH₃)₃

Et tertiært amin med en karakteristisk ubehagelig lukt, som forekommer i fordervet mat.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Den enkleste aromatiske aminen. Dens vitenskapelige navn er fenylamin.

Added to your cart.