Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Relaterte tillegg

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Added to your cart.