Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Relaterte tillegg

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Added to your cart.