Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Biologi

Nøkkelord

mitose, celledeling, division of the nucleus, kromosom, kromatin, diploid celle, diploid, inter, somatiske celler, kromatider, cent, DNA, cytologi, biologi

Relaterte tillegg

Scener

Kromosomer

 • morens kromosomoppsetning
 • farens kromosomoppsetning
 • sentromer
 • kromatider
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • to diploide celler med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer
 • mitose

Mitose

 • sentrosom
 • kromatin
 • spindelapparat
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • diploid celle med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer

Forteller

De somatiske cellene våre er diploide, de inneholder to kopier av hvert kromosom, én fra moren, den andre fra faren. Disse kromosomene har to kromatider, siden deres DNA replikeres før celledelingen. De to kromatidenes DNA er identisk. Når en diploid celle deles ved mitose, blir dattercellene også diploide, men deres kromosomer har bare ett kromatid. Disse kromatidene bryter opp og DNAet replikeres før neste mitose. Kromosomene i cellen vil ha to kromatider, og celledelingen starter om igjen. Under prosessen reduseres ikke antall kromosomer, i motsetning til ved meiose der haploide kjønnsceller dannes fra diploide celler.

Mitose består av fire faser. Den første fasen er profasen: her dannes kromosomer fra kromatin som inneholder DNA og proteiner. Sentrosomet dupliseres og beveger seg mot cellens motsatte poler. I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og spindelapparatet dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan. I anafasen deles kromosomene inn i kromatider. De danner kromosomer med ett kromatid, som deretter beveger seg mot de motsatte polene i cellen. Under telofasen blir cellen delt og kjernemembranen dannes igjen, før kromosomene bryter opp. Det vil si, under mitose dannes to diploide celler fra én diploid celle.

Enkelte celler i kroppen, som nerveceller, er ikke i stand til å deles. Andre kan være i stand til å deles flere ganger gjennom våre liv.

Cellesyklusen er en finstemt prosess, forstyrrelser kan føre til ukontrollert cellevekst og utvikling av svulster.

Relaterte tillegg

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Added to your cart.