Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Miljøvennlige biler

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Teknologi

Nøkkelord

hybrid, hybridbil, elektrisk bil, miljøvennlig, miljøvern, karbondioksidutslipp utslipp, hybrid fremdrifts, bil, luftforurensing, bærekraftig utvikling, drivhuseffekt, bensinmotor, elektrisk motor, global oppvarming, brensel, elektrisk, eksos, fremdrift, motor, utvikling, teknologi, transport

Relaterte elementer

Brenselcelle

En brenselcelle gir miljøvennlig energi produsert av den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og hydrogen.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Elektriske motorer

Elektriske motorer er til stede i mange områder i hverdagen vår. La oss lære om de forskjellige typene.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Rimac Concept One

Rimac Automobilis første modell er kjent som verdens raskeste elektriske kjøretøy.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Ford Model T

Den populære modellen fra den amerikanske bilfabrikken var den første bilen i verden som ble masseprodusert.

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Biogassanlegg

Biogass kan produseres fra organisk materiale (gjødsel, planteavfall, organisk avfall) ved bruk av bakterier. Biogass er en blanding av metan og...

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Formel 1 racerbil

Formel 1 er den høyeste klassen og mest populære typen billøp.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Hvordan virker det? - Differensial

En differensial gjør at drivhjulene på en bil kan rotere med forskjellige hastigheter når bilen svinger.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Motorsykkel

Denne animasjonen viser en motorsykkels sammensetning.

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Sykkelens utvikling

Utviklingen av sykkelen, som først ble ansett som et leketøy, gjenspeiler den teknologiske utviklingen gjennom de siste tre århundrene.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

The First Hungarian automobile (1904)

Hungarian engineer János Csonka built his first automobiles for the Hungarian Postal Service.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Hvordan fungerer det? – Solpanel, solfanger

Denne animasjonen demonstrerer hvordan solenergi kan utnyttes.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Added to your cart.