Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Relaterte tillegg

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.