Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Meiose

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Biologi

Nøkkelord

meiose, celledeling, diploid, kromosom, reductional, haploid, diploid celle, haploid sædcelle, haploid egg, befruktning, kjønnscelle, sædcelle, ovule, zygote, DNA, cytologi, biologi

Relaterte elementer

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Kjønnsceller

Zygoten er den første cellen som dannes når to kjønnsceller kommer sammen ved hjelp av seksuell reproduksjon.

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Svangerskapsutvikling

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av menneskeembryoet og fosteret.

De ulike formene for metamorfose.

Basert på livssyklusen kan insekter grupperes i tre kategorier: ametaboløse, hemimetaboløse eller holometaboløse insekter.

Added to your cart.