Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Relaterte tillegg

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for...

Administrativt kart over Tyskland

Denne animasjonen viser Tysklands administrative system.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader...

Det geografiske koordinatsystemet (grunnleggende)

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemets sirkler kan vi angi den eksakte...

Saltproduksjon

Fordamping av salt gir en utmerket mulighet for kystlandene til å produsere salt.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Added to your cart.