Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Kube

Kube

Denne animasjonen viser komponentene (hjørner, kanter, diagonaler og sideflater) til kuben, en av de platoniske romfigurene.

Matematikk

Nøkkelord

Kube, toppunktet, kant, ansikt, ansikt diagonal, plass diagonal, nabo ansikter, romgeometri, matematikk

Relaterte elementer

Scener

Kube

En kube er et rektangel som har kanter av lik lengde. Kuben er en av de fem platoniske romfigurene.

Egenskaper

Antall hjørner (V): 8

Antall kanter (E): 12

Antall sideflater (F): 6

Eulers formel gjelder også for kuber:

F + V - E = 2

Hjørner

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Hjørner

Kuber har 8 hjørner. Disse er markert med store bokstaver. Til hvert toppunkt tilhører det 3 kanter og 3 sideflater.

Kanter

 • hjørne
 • kant
 • sideflate

Kanter

Kuber har 12 kanter. Hver kant er markert med to store bokstaver. F.eks.: AB, DH,...

To sideflater møtes langs en kant. Hvilke som helst to kanter som møtes i et toppunkt, står vinkelrett på hverandre. For hver kant er det 3 andre kanter som er parallelle med den. Alle kanter har 4 andre kanter som står vinkelrett på.

Sideflater

Sideflater

Kuber har 6 sideflater. Alle disse er kvadratiske, og to og to er kongruente. De er markert med bokstavene til hjørnene sine, f.eks.: ABCD, CDHG,...

Sideflater står parvis vinkelrett på hverandre.

Hver sideflate har nøyaktig en sideflate som er parallell med den, mens alle de andre sideflatene står vinkelrett på.

Tilgrensende sideflater

Diagonaler

Diagonaler

Kuber har 6 sideflater, og hver sideflate har to diagonaler. Som følge av dette har kuber 12 diagonaler av samme lengde.

Ved å velge 3 sideflater som deler samme toppunkt og trekke diagonalene deres, de som ikke passerer gjennom toppunktet, resulterer dette i en regulær trekant.

Tilsvarende vil 6 diagonaler danne et tetraeder i kuben.

De gjenværende sideflatene vil også danne et tetraeder samsvarende med det forrige.

Romdiagonaler

Romdiagonaler

Kuber har 4 romdiagonaler som passerer gjennom et felles punkt, dvs. midtpunktet av kuben. Romdiagonalene har samme lengde.

Isometrisk visning

Relaterte elementer

Fargelegging av en kube

Fargelegg hjørnene, kantene og sidene på en gitt kube i henhold til kriteriene som oppgis i oppgavene.

Kube (oppgaver)

Kubens kanter, diagonaler og sideflater kan identifiseres ved hjelp av hjørnene.

Kube med kuber

En oppgave med et regelmessig heksaeder bygget av enhetskuber, som vil hjelpe deg med å utvide din kunnskap om kuber.

Nettet til en kube (øvelser)

Ikke alle nett som består av 6 kongruente kvadrater kan brettes sammen til kuber.

Bygge figurer (ensfarget)

Bygg 3D-figurer av kuber med hjelp av flere visninger.

Geometriske transformasjoner – translasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk translasjon både i plan og rom.

Gruppering av romfigurer

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Gruppering av romfigurer 1

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Kube seksjoner (øvelse)

Undersøkelse av romfigurer som dannes ved skjæringen av en kube ved et plan.

Kuboide

En kuboide er et polyeder med seks rektangulære sideflater.

Nettene til en kuboide (øvelser)

Denne animasjonen viser de forskjellige nettene til en kuboide og inneholder et spill.

Omkrets, areal, overflate og volum

Denne animasjonen presenterer formlene til beregning av omkrets og areal av plan figurer, samt overflate og volum av romfigurer.

Oppdeling av rom i tre plan

Oppdeling av rom med tre plan som krysser hverandre, til flere ulike konfigurasjoner.

Platonske legemer

Denne animasjonen viser de fem ordinære tredimensjonale platonske legemene, hvorav den mest kjente er kuben.

Prismer

Denne animasjonen viser flere typer prismer, både rettvinklete og skrått.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Volum og overflateareal (øvelse)

En øvelse om volum og overflateareal ved bruk av en kube som endrer seg.

Terning

Terninger kan brukes til å løse statistiske oppgaver og sannsynlighetsøvelser.

Added to your cart.