Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Geografi

Nøkkelord

jordens historie, posisjoner av kontinentene, kontinentaldrift, Panthalassa, Pangea, Laurasia, Gondwana, geologisk epoke, Kambrium, silur, devontiden, karbon, Perm, vulkansk aktivitet, utvikling, kontinent, Jord, litosfæren, magma, fysisk geografi, geografi

Relaterte tillegg

Scener

Jordens historie

 • N
 • S
 • Den nordlige polarsirkelen
 • Krepsens vendekrets
 • Ekvator
 • Stenbukkens vendekrets
 • Den sørlige polarsirkelen
 • Panthalassa
 • Gondwana
 • Laurentia
 • Sibir
 • Baltika
 • Kina
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kasakhstan
 • Sibir
 • Nord-Kina
 • Sør-Kina
 • Pangea
 • Tethys
 • Panthalassa
 • Kasakhstan
 • Sibir
 • Laurentian
 • Gondwana
 • Arabia
 • India
 • Tethys
 • Stillehavet
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Afrika
 • India
 • Eurasia
 • Australia
 • Antarktis
 • Indiske hav
 • Atlanterhavet
 • Atlanterhavet
 • Det Indiske Hav
 • Stillehavet
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Afrika
 • Australia
 • Antarktis
 • Eurasia
 • India
 • Indo-Atlanterhavet
 • Stillehavet
 • Nord-Amerika
 • Sør-Amerika
 • Afrika
 • Eurasia
 • Antarktis
 • Det indiske hav
 • Australia

4,6 milliarder år siden
Skorpen stivnet da jorden ble nedkjølt og dekket hele overflaten. En primær atmosfære ble dannet fra gasser som unnslapp den stivnede materien (hydrogen og egelgasser). Senere fordampet disse lette gassene i verdensrommet.
Planeten hadde i en liten periode ingen atmosfære; overflaten ble truffet av en rekke meteoritter som skapte kratere. Skorpen smeltet under sammenstøtet, og satte i gang vulkansk aktivitet.

3,6 milliarder år siden
Gasser som slapp ut ved vulkansk aktivitet dannet den sekundære atmosfæren rundt jorden (vanndamp, karbondioksid, svoveldioksid, nitrogen, klor, ammoniakk, metan). Interne krefter begynte å virke. Atmosfærens temperatur senket seg, og forårsaket kondensering av vanninnholdet og dannelsen av de første havene. Magmaen som flyter under mantelen sprakk opp jordens skorpe i flere deler, noe som satte igang platetektoniske prosesser.

3 milliarder år siden
Den første dannelsen av fjellkjeder.

2,3 milliarder år siden
Den andre dannelsen av fjellkjeder, forming av massive fjell.

Kambrium
Gondwana lå på den sørlige halvkule. Det nordlige kontinentet ble delt inn i tre deler (Baltika, Laurentia og Sibir).

Silur
Hovedperioden for den kaledonske fjellkjeden; Baltica og Laurentia dannet et felles kontinent.

Devon
Dannelsen av pedosfæren.

Karbon
Den herkyniske fjellkjedefoldingen fant sted i to faser: Baltica og Laurentia gikk sammen med Siberia og formet Laurasia, mens kollisjonen mellom Laurasia og Gondwana skapte superkontinentet Pangea, omringet av det store, globale havet, Panthalassa.

Jura
Fragmenteringen av Pangea; Atlanterhavet åpnet seg og Alpidebeltet og Ildringen i Stillehavet begynte å formes.

Tertiær
Hovedperioden for fjellkjedefoldinger i Stillehavet og Eurasia.

Kvartær
Pleistocen: hovedperioden for istiden; de viktigste overflate-formende kreftene var de destruktive og konstruktive aktivitetene til isflak og isbreer.

Holocen
De viktigste overflate-formende kreftene var menneskene.

Definisjoner av uttrykk:

Primær-atmosfæren: Den første atmosfæren rundt jorda, laget av gasser som kom ut fra den størknende skorpen (hydrogen og helium).

Primærhav: Et stort, sammenhengende hav i prehistorisk tid, dannet under nedkjølingen av primær-atmosfæren. Vannet ble samlet fra det tunge regnet som falt ned fra den fuktige atmosfæren.

Primærkontinent: Et sammenhengende superkontinent som ble dannet i Perm-perioden (Pangea), omringet av et primærhav (Panthalassa).

Kontinent: Et stort, sammenhengende landområde omringet av hav og sjøer.

Havbasseng: En del av havbunnsskorpen; et underjordisk geomorfologisk trekk, et stort sedimentært basseng. Det blir dannet ved tektoniske bevegelser, ved havbunnsspredning; dets basaltiske materiale blir yngre jo nærmere man kommer havryggene.

Sylindrisk visning

4,6 milliarder år siden
Skorpen stivnet da jorden ble nedkjølt og dekket hele overflaten. En primær atmosfære ble dannet fra gasser som unnslapp den stivnede materien (hydrogen og egelgasser). Senere fordampet disse lette gassene i verdensrommet.
Planeten hadde i en liten periode ingen atmosfære; overflaten ble truffet av en rekke meteoritter som skapte kratere. Skorpen smeltet under sammenstøtet, og satte i gang vulkansk aktivitet.

3,6 milliarder år siden
Gasser som slapp ut ved vulkansk aktivitet dannet den sekundære atmosfæren rundt jorden (vanndamp, karbondioksid, svoveldioksid, nitrogen, klor, ammoniakk, metan). Interne krefter begynte å virke. Atmosfærens temperatur senket seg, og forårsaket kondensering av vanninnholdet og dannelsen av de første havene. Magmaen som flyter under mantelen sprakk opp jordens skorpe i flere deler, noe som satte igang platetektoniske prosesser.

3 milliarder år siden
Den første dannelsen av fjellkjeder.

2,3 milliarder år siden
Den andre dannelsen av fjellkjeder, forming av massive fjell.

Kambrium
Gondwana lå på den sørlige halvkule. Det nordlige kontinentet ble delt inn i tre deler (Baltika, Laurentia og Sibir).

Silur
Hovedperioden for den kaledonske fjellkjeden; Baltica og Laurentia dannet et felles kontinent.

Devon
Dannelsen av pedosfæren.

Karbon
Den herkyniske fjellkjedefoldingen fant sted i to faser: Baltica og Laurentia gikk sammen med Siberia og formet Laurasia, mens kollisjonen mellom Laurasia og Gondwana skapte superkontinentet Pangea, omringet av det store, globale havet, Panthalassa.

Jura
Fragmenteringen av Pangea; Atlanterhavet åpnet seg og Alpidebeltet og Ildringen i Stillehavet begynte å formes.

Tertiær
Hovedperioden for fjellkjedefoldinger i Stillehavet og Eurasia.

Kvartær
Pleistocen: hovedperioden for istiden; de viktigste overflate-formende kreftene var de destruktive og konstruktive aktivitetene til isflak og isbreer.

Holocen
De viktigste overflate-formende kreftene var menneskene.

Definisjoner av uttrykk:

Primær-atmosfæren: Den første atmosfæren rundt jorda, laget av gasser som kom ut fra den størknende skorpen (hydrogen og helium).

Primærhav: Et stort, sammenhengende hav i prehistorisk tid, dannet under nedkjølingen av primær-atmosfæren. Vannet ble samlet fra det tunge regnet som falt ned fra den fuktige atmosfæren.

Primærkontinent: Et sammenhengende superkontinent som ble dannet i Perm-perioden (Pangea), omringet av et primærhav (Panthalassa).

Kontinent: Et stort, sammenhengende landområde omringet av hav og sjøer.

Havbasseng: En del av havbunnsskorpen; et underjordisk geomorfologisk trekk, et stort sedimentært basseng. Det blir dannet ved tektoniske bevegelser, ved havbunnsspredning; dets basaltiske materiale blir yngre jo nærmere man kommer havryggene.

Forteller

Jordens antatte alder er 4,6 milliarder år; dette er tiden da den solide skorpen ble dannet. Magmastrømmer sprakk opp jordens skorpe i deler, og tvang dermed igang bevegelsen av de tektoniske platene. Gjennom jordens historie har formen og posisjonen av kontinentene endret seg med bevegelsen av de tektoniske platene.

Stadiene i jordens historie blir distingvert med navn, slik vi skiller mellom stadier i menneskenes historie. For å kunne skille jordens perioder fra menneskenes perioder, ble prekambrium, paleozoikum, mesozoikum og kenozoikum laget. Eraer kan videre deles inn i perioder, og perioder inn i epoker, og epoker inn i tider.

Grensene mellom hvert stadium indikerer store geologiske eller paleontologiske hendelser; for eksempel, slutten av paleozotikum henger sammen med fragmenteringen av Pangea og perm-trias-hendelsen, eller den store utryddingen.

Mot slutten av mesozoikum ble 75 % av alle arter utryddet, inkludert dinosaurene.

Hver era kjennetegnes ved en oppstandelse av nye arter og fjelldannelser i storskala. Den kaledonske og den herkyniske fjellkjedefoldingen ble dannet i paleozoikum, som var dominert av kalk- og leddyr.

Mesozoikum var dinosaurenes tid, og tiden for dannelsen av Stillehavs- og Eurasia-fjellkjedene, som nådde sine høydepunkt i tertiær-perioden. Pattedyr spredte seg på jorden i tertiær-perioden. Kvartær-perioden i kenozoikum-eraen kjennetegnes ved istider. Mot slutten av den siste istiden ble floraen og faunaen som vi kjenner i dag, dannet.

Relaterte tillegg

Landene i Asia

Lær om geografiske plasseringer, hovedsteder og flagg til alle verdens land gjennom...

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter...

Kart over Østerrike

Denne animasjonen viser de administrative divisjonene i Østerrike.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader...

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Tidssoner

Jorden er delt inn i 24 tidssoner. Standardtid er tiden som brukes i tidssoner.

Added to your cart.