Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Relaterte tillegg

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Added to your cart.