Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Relaterte tillegg

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose,...

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har kjerner og er noen få mikrometer i lengde

Added to your cart.