Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Klor (Cl₂)

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Kjemi

Nøkkelord

klor, homonukleær molekyl, halogen, oksiderer, klorvann, klorider, saltsyre, bordsalt, desinfeksjon, toksisk, Ignaz Semmelweis, lungeødem, ikke-polar, kloridioner, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Hydrogenklorid (HCl)

En fargeløs gass med en stikkende lukt, dens oppløsning i vann kalles saltsyre.

Sammenligning av halogener

Halogener er en gruppe i det periodiske system som inneholder fem kjemisk beslektede grunnstoff; fluor, klor, brom, jod og astat.

Brom (Br₂)

En av halogenene, den kan forårsake hudirritasjon.

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Fluor (F₂)

Det letteste halogenet, en blek gul-grønn, giftig gass, ekstremt reaktiv. Teflon er dens mest kjente forbindelse.

Hypoklorittion (OCl⁻)

Hypoklorittioner dannes når vann desinfiseres med klor.

Jod (I₂)

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles jodtinktur, som er et desinfeksjonsmiddel.

Jodkrystall

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles "jodtinktur", den er et desinfeksjonsmiddel.

Karbontetraklorid (CCl₄)

Fargeløs, giftig væske med en søt lukt.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer, biproduktet er hydrogenklorid.

Natriumklorid (NaCl)

Vanlig salt (eller bordsalt) er en av de viktigste natriumforbindelsene, uunnværlig for levende organismer.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Oppløsning av hydrogenklorid (HCl) i vann

Vannløsningen av hydrogenklorid kalles saltsyre.

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen. Den vil eksplodere når den blir antent.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Også kjent som kloroform, brukes som et løsemiddel i laboratorier, tidligere brukt som et bedøvelsesmiddel.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Bromklorfluormetan (CHClBrF)

Molekylet har to enantiomerer: stereoisomerer som er speilbilder av hverandre og som ikke kan overlappes.

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Added to your cart.