Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Keplers lover for planetenes bevegelse

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Fysikk

Nøkkelord

Kepler, planetenes bevegelse, Brennpunkt, ellipse, radius vektor, omløpstid, planet, Solsystemet, gravitasjon, sirkulasjonssystemet, Mekanikk, astronomi, astronom, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Keplers første lov

 • den lille halvaksen
 • den store halvaksen
 • Brennpunkt 1 - Det er sant for alle punktene i den elliptiske banen at summen av deres avstander fra to knutepunkter er konstant.
 • Brennpunkt 2 - Det er sant for alle punktene i den elliptiske banen at summen av deres avstander fra to knutepunkter er konstant.

Ifølge Kepler's første lov for planetenes bevegelser, er banen av hver planet en ellipse med Solen på en av sine brennpunkt.

Kepler publiserte sin første lov i 1609, og brøt dermed med den over 2000 år gamle troen på at banene var perfekte sirkler. Denne doktrinen forårsaket alvorlige problemer i både det geosentriske ptolemeiske systemet og den heliosentriske modellen fremlagt av Copernicus: disse modellene forutsetter et komplekst samspill av sirkler i deres beskrivelse av bevegelsen til himmellegemer. Ved å gå bort fra ideen om sirkulære baner i favør av elliptiske baner, ble beskrivelsen av planetenes bevegelser forenklet.

Keplers andre lov

 • radiusvektor
 • A₁ - Området berørt av linjen som forbinder en planet og Solen (radiusvektor) per gitte tids enheter.
 • A₂ - Området berørt av linjen som forbinder en planet og Solen (radiusvektor) per gitte tids enheter.
 • brennpunkt 1 - Det er sant for alle punktene i den elliptiske banen at summen av deres avstander fra to knutepunkter er konstant.
 • brennpunkt 2 - Det er sant for alle punktene i den elliptiske banen at summen av deres avstander fra to knutepunkter er konstant.

Ifølge Kepler's andre lov, dekker linjen til en planet og Solen (radiusvektor) samme areal under like tidsintervaller. Det vil si at i perihelium, når planeten er i nærheten av Solen og radiusvektoren av dens bane er kortere, beveger den seg raskere enn i aphelium.

Hastigheten på Jorden ved perihelium er 30,29 km/s, mens i aphelium er det 29,29 km/s. Banen til Merkur er mer eksentrisk, derfor er dens banefart 58,98 km/s ved perihelium og 38,86 km/s i aphelium.

Keplers tredje lov

 • den store halvaksen (a₁) - For enkelhets skyld har vi valgt elliptiske baner hvis store akser er på samme linje. I solsystemet er ikke dette sant for planetenes baner, men dette endrer ikke gyldigheten av Keplers tredje lov.
 • den store halvaksen (a₂)

Ifølge Kepler's tredje lov er kvadratet av omløpstiden til en planet direkte proporsjonal med tredje potens av hovedaksen av dens bane. Dette betyr at omløpstiden til planeter som ligger lengre fra Solen, er lengre.

Merkur, som er den nærmeste planeten til Solen, har en omløpstid på ca 88 Jorddager, Jordens omløpstid er 365 dager, mens Neptun, den ytterste planeten i solsystemet, har en omløpstid på mer enn 160 Jordår.

I utformingen av Keplers tredje lov, ble semi-store akser ofte brukt i stedet for store akser, men dette endrer ikke gyldigheten av loven.

Keplers lover, som var basert på data fra Tycho Braches astronomiske observasjoner, representerte grunnlaget for himmelmekanikk. De tre lovene ga også grunnlag for Isaac Newtons gravitasjonsteori, og forklarer fysikken i planetenes bevegelser.

Solsystemet

 • Solen
 • Merkur - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 57 909 176 km Baneeksentrisitet: 0,206 Baneperiode: 87,97 dager
 • Venus - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 108 200 000 km Baneeksentrisitet: 0,0068 Baneperiode: 224,7 dager
 • Jorden - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 149 600 000 km Baneeksentrisitet: 0,0167 Baneperiode: 365,25 dager
 • Mars - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 227 936 637 km Baneeksentrisitet: 0,093412 Baneperiode: 1,88 år
 • Jupiter - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 778 300 000 km Baneeksentrisitet: 0,048 Baneperiode: 11,86 år
 • Saturn - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 1 426 725 413 km Baneeksentrisitet: 0,054 Baneperiode: 29,46 år
 • Uranus - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 2 871 000 000 km Baneeksentrisitet: 0,047 Baneperiode: 84,01 år
 • Neptun - Gjennomsnittlig avstand fra Solen: 4 504 300 000 km Baneeksentrisitet: 0,0086 Baneperiode: 164,79 år

Fortelling

Relaterte elementer

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Teleskoper

Denne animasjonen viser optiske teleskoper og radioteleskoper som brukes til astronomiske observasjoner.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Vektløshet

Et romskip befinner seg i en konstant tilstand av fritt fall i sin bane.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i Solsystemet, og den minste av gasskjempene.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Saturn

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet, og er lett gjenkjennelig med sine ringer.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Uranus

Uranus er en gasskjempe og er den syvende planeten fra Solen.

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Added to your cart.