Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Relaterte tillegg

Drikkemaskin - Del 1

Er det mulig å gjøre vann om til iste på kun få sekunder?

Aerodynamisk løft

Høy fart genererer et løft på flyvinger på grunn av den asymmetriske profilen deres.

Dopplereffekten

Det er et kjent fenomen at lyden av en nærliggende lydkilde er høyere enn den ...

Varmluftballong

En varmluftballong er et luftfartøy som flyr ved hjelp av varm luft.

Enkel harmonisk bevegelse og uniform sirkulær bevegelse

Enkel harmonisk bevegelse kan vurderes til å være en endimensjonal projeksjon av uniform...

Newtons bevegelseslover

Denne animasjonen viser Sir Isaac Newtons tre bevegelseslover som la grunnlaget for den...

Den magiske lenken

En spektakulær optisk illusjon med bruk av en lenke med lukkede ringer.

Overskride lydens hastighet

Hva er lydens hastighet? Hva skjer når et objekt overstiger lydens hastighet?

Added to your cart.