Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Relaterte tillegg

Masse, volum og tetthet

Enkelte væsker blandes ikke, men de danner adskilte lag i stedet for. Se hva som skjer når...

Tone og frekvens Del 1

Opplev forholdet mellom tone og frekvens gjennom målinger.

Straw flute

Observe what happens when making sounds with shorter and shorter pieces of the same straw.

Torsjonsvekter

En kraft kan måles ved å måle vridningen av tråden i en torsjonsvekt.

Varmluftballong

En varmluftballong er et luftfartøy som flyr ved hjelp av varm luft.

La oss finne ut hvor lyden kommer fra!

La oss bruke musikkinstrumenter og stemmebånd som lydkilder.

Overskride lydens hastighet

Hva er lydens hastighet? Hva skjer når et objekt overstiger lydens hastighet?

Den magiske lenken

En spektakulær optisk illusjon med bruk av en lenke med lukkede ringer.

Added to your cart.