Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Relaterte tillegg

Ballong på grillpinne

Lær hvordan du kan stikke hull på en ballong uten å sprekke den.

Kutte flaske

I dette eksperimentet beviser vi at det er mulig å kutte en flaske, kun ved hjelp av et stykke...

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt...

Vektløshet

Et romskip befinner seg i en konstant tilstand av fritt fall i sin bane.

Sir Isaac Newton

Newton er en av tidenes største fysikere, og det er nettopp han som har lagt grunnlaget for mye...

Enkel harmonisk bevegelse og uniform sirkulær bevegelse

Enkel harmonisk bevegelse kan vurderes til å være en endimensjonal projeksjon av uniform...

Seconds pendulum

How can this pendulum accurately measure time in seconds?

Krefter

Denne animasjonen viser hvordan krefter virker på kjøretøy med hjul og kjøretøy med meier.

Added to your cart.