Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Jupiter

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Geografi

Nøkkelord

Jupiter, ringsystem, Solsystemet, gassgiganten, ytre planet, Io, Europa, Ganymede, Callisto, månene til Jupiter, planet, Sol, astronomi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Solsystemet

 • Solen
 • Merkur
 • Venus
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun

Jupiter er den femte planeten fra Solen, den andre fra Jorden og den nærmeste av de ytre planetene. Den er den største planeten i Solsystemet, med en diameter på 142 984 km. Planeten har to og en halv ganger så stor masse som alle de andre planetene tilsammen. Den er en gasskjempe, den har ikke noen fast overflate.

Jupiter

 • rotasjonsakse
 • vinkelrett linje til baneplanet
 • Jupiters baneplan
 • Jupiters omløpsbane
 • Jupiters ekvator
 • 3,13°
 • ringsystem

Fakta:

Diameter: 142 984 km (11,2 ganger Jordens diameter)

Masse: 1,90x10²⁷ kg (317,8 ganger Jordens masse)

Middeltetthet: 1,33 g/cm³

Gravitasjon: 2,364 g

Overflatetemperatur: -130 °C

Antall måner: 79

Rotasjonsperiode: 9 t 50 m

Aksehelning: 3,1°

Gjennomsnittlig avstand fra Solen:
778 300 000 km = 5,20 AU = 43,5 lysminutter

Eksentrisitet: 0,0484

Omløpstid: 11,86 år

Io

Io:

Gjennomsnittlig avstand fra Jupiter:
421 800 km

Omløpstid: 1,77 dager

Diameter: 3 642,6 km (0,286 ganger Jordens diameter)

Masse: 8,9319·10²² kg

Middeltetthet: 3,53 g/cm³

Gravitasjon: 0,183 g

Europa

Europa:

Gjennomsnittlig avstand fra Jupiter:
671 100 km

Omløpstid: 3,55 dager

Diameter: 3 121,6 km (0,245 ganger Jordens diameter)

Masse: 4,8x10²² kg

Middeltetthet: 3,01 g/cm³

Gravitasjon: 0,134 g

Ganymedes

Ganymedes:

Gjennomsnittlig avstand fra Jupiter:
1 070 400 km

Omløpstid: 7,16 dager

Diameter: 5 262 km (0,413 ganger Jordens diameter)

Masse: 1,48x10²³ kg

Middeltetthet: 1,94 g/cm³

Gravitasjon: 0,146 g

Callisto

Callisto:

Gjennomsnittlig avstand fra Jupiter:
1 882 700 km

Omløpstid: 16,69 dager

Diameter: 4 820,6 km (0,378 ganger
Jordens diameter)

Masse: 1,08x10²³ kg

Middeltetthet: 1,83 g/cm³

Gravitasjon: 0,126 g

Tverrsnitt av Jupiter

 • atmosfære - Jupiter har en 1 000 km tykk atmosfære.
 • lag med flytende hydrogen - Hydrogen omdannes stadig fra gass til flytende form.
 • lag med metallisk hydrogen - Kjernen er omgitt av et lag med metallisk hydrogen, med en tykkelse på omtrent 52 000 km.
 • kjerne - Hos Jupiter er den sannsynligvis fast, med en masse tilsvarende 12 ganger Jordens masse.

Jupiters omløpsbane

 • Jupiter
 • Solen
 • gjennomsnittlig avstand fra Solen: 778 300 000 km
 • omløpstid: 11,86 år
 • Jupiters omløpsbane

Animasjon

 • Solen
 • Merkur
 • Venus
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun
 • rotasjonsakse
 • vinkelrett linje til baneplanet
 • Jupiters baneplan
 • Jupiters omløpsbane
 • Jupiters ekvator
 • 3,13°
 • ringsystem
 • atmosfære - Jupiter har en 1 000 km tykk atmosfære.
 • lag med flytende hydrogen - Hydrogen omdannes stadig fra gass til flytende form.
 • lag med metallisk hydrogen - Kjernen er omgitt av et lag med metallisk hydrogen, med en tykkelse på omtrent 52 000 km.
 • kjerne - Hos Jupiter er den sannsynligvis fast, med en masse tilsvarende 12 ganger Jordens masse.
 • Jupiter
 • Solen
 • gjennomsnittlig avstand fra Solen: 778 300 000 km
 • omløpstid: 11,86 år
 • Jupiters omløpsbane

Forteller

Bortsett fra Solen og Månen er Jupiter det lyseste himmellegemet etter Venus. Planeten ble oppkalt etter den øverste guden i romersk mytologi, som var guden for himmelen, dagslyset og stormene, samt gudenes konge. Han var ekvivalenten til Zeus, som var den øverste guden i gresk mytologi, herren over mennesker og guder, samt de olympiske gudenes leder; hans navn betyr “lys himmel”.

Galileo var den første som observerte planeten gjennom sitt teleskop i 1610. Han oppdaget også Jupiters fire største måner, som siden ble kalt de galileiske måner til ære for oppdageren.

Den første ekspedisjonen til Jupiter ble utført med romsonden Pioneer 10 i 1973. Jupiter har også blitt regelmessig observert av Hubble-teleskopet. I 1995 ble en atmosfærisk sonde sendt fra romsonden Galileo til planetens atmosfære. Den trengte seg 150 km inn i atmosfæren, hvor den samlet inn og sendte data før det høye trykket (22 atmosfærer) og den høye temperaturen (153°C) ødela den.

Jupiter er den femte planeten fra Solen, den andre fra Jorden og den nærmeste av de ytre planetene. Den er den største planeten i Solsystemet, med en diameter på 142 984 km. Planeten har to og en halv ganger så stor masse som alle de andre planetene tilsammen.

Jupiter er en gasskjempe, den har ikke noen solid overflate. Dens gjennomsnittlige tetthet er lav (1,33 g/cm³). Under det synlige skylaget er en 1000 km tykk atmosfære som er rik på hydrogen, og under denne, hvor trykket kan bli en million ganger så høyt som på Jorden, kan det befinne seg et 25 000 km dypt hav av molekylært flytende hydrogen (ifølge modeller). Jupiters atmosfære består av hydrogen (90%) og helium, men inneholder også spor av metan, ammoniakk og vanndamp. Planetens striper varierer i farge, og vindene i de forskjellige beltene og sonene har ulike hastigheter, noe som skaper virvler. Den store røde flekken er et stort antisyklonisk stormsystem (selv Jorden ville få plass innenfor). Den ble observert så tidlig som for 300 år siden. De siste årene har flere kometer og asteroider truffet Jupiter. En analyse av sporene etter disse har ført til visse antakelser om Jupiters atmosfære.

Blant alle planetene er Jupiter den som roterer raskest. Den har en kraftig magnetosfære, ti ganger så sterk som Jordens. Jupiters magnetiske akse skråner 10° fra rotasjonsaksen. Noen av bildene tatt av Hubble-teleskopet viser Jupiters nordlys. Planeten utstråler dobbelt så mye varme som den får fra Solen; mengden varme som produseres inne i planeten tilsvarer den totale mengden solstråling den mottar, som trolig kommer av den potensielle energien som slippes ut under planetens langsomme krymping. Jupiters kjernetemperatur er på rundt 26 000 K.

Jupiter har et ringsystem bestående av mørke støvpartikler, med en tykkelse på mindre enn 30 km. Jupiters måner har fått navn etter skikkelser fra gresk mytologi, med en spesiell tilknytning til Zeus. De fire største er de galileiske månene: disse er Io, Ganymedes, Europa og Callisto. De kretser rundt Jupiter ved planetens ekvatorialplan, i nesten sirkulære baner. De første detaljerte bildene av deres overflate ble levert av Voyager-romsondene.

Det er sterk vulkansk aktivitet på Io; dens overflate har en variert topografi av vann, fjell og innsjøer med smeltet svovel. Io består hovedsakelig av stein og har dermed en sammensetning som ligner de terrestriske planetene.

Overflaten på Europa er dekket med tykk, jevn is med sprekker som strekker seg over hele overflaten. Under isen er det trolig et flytende hav, som holdes flytende av varmeenergi fra tidevann. Den ligner de terrestriske planetene i struktur og sammensetning.

Ganymedes er den største månen i solsystemet. Dens diameter er noe større enn Merkurs, men har bare halvparten av dens masse. Overflaten har mørke områder med kratere og yngre, lettere, tektonisk mer aktive områder. Skorpen på Ganymedes består av is.

Det finnes ingen tydelige lag inne i Callisto. Ifølge opplysninger gitt av romsonden Galileo består den av is (40%), samt stein og jern (60%). Callistos overflate er Solsystemets eldste; den har ikke forandret seg mye de siste 4 milliarder årene.

Relaterte elementer

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Galileo Galileis verksted

Galileo Galileis vitenskapelige prestasjoner bidro sterkt til utviklingen innen fysikk og astronomi.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i Solsystemet, og den minste av gasskjempene.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Saturn

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet, og er lett gjenkjennelig med sine ringer.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Uranus

Uranus er en gasskjempe og er den syvende planeten fra Solen.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Added to your cart.