Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Jordforurensning

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Geografi

Nøkkelord

Jordforurensing, jord, erosjon, planting trees, miljøforurensning, avfallshåndtering, miljøvern, Klima forandringer, menneskelig aktivitet, afforestation, avskoging, søppelfylling, bosetninger, jordbruk, sløseri, composting, atomavfall, bærekraftig utvikling, radioaktivitet, husdyrhold, geografi, plast, kjemisk, transport, Industri, miljø, samfunn, natur

Relaterte elementer

Forurensning

Forurensning er den negative effekten som menneskelig aktivitet har på naturen og miljøet.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Hvordan fungerer det? - Skurtresker

Skurtreskere er maskiner som høster og tresker kornavlinger.

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Kloakkrenseanlegg

Behandlet avløpsvann kan brukes i jordbruk og industri.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Oase

Oaser er områder i ørkener hvor det er tilgang på vann.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Storbyer

En metropol er en stor by med en befolkning på over 1 million mennesker.

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Added to your cart.