Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Jordens struktur (middels)

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Geografi

Nøkkelord

Jord, Strukturen av jorden, geosfæren, atmosfære, biosfæren, hydrosfæren, litosfæren, delen av jorden, Exosphere, termosfæren, mesosfæren, stratosfæren, troposfæren, skorpe, mantelen, pedosfære, asthenosfæren, kjerne, planet, Flora og fauna, kontinental plate, havbunnsskorpe, aurora, meteor, ozonlag, kontinent, hav, geotermi, geografi, _javasolt

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Når ble jorden dannet?
 • I følge hvilken egenskap ble de forskjellige substansene arrangert i sfæriske lag på jorden?
 • Hva gjorde at de forskjellige substansene ble arrangert i sfæriske lag på jorden?
 • Hva er de ytre geosfærene?
 • Hvilke er de indre geosfærene?
 • Er hydrosfæren et sammenhengende lag?
 • Hva er geotermi?
 • Hvor mye er jordens gjennomsnittlige geotermi?
 • Hva er temperaturen i eksosfæren?
 • Hvor mange egne lag kan atmosfæren deles inn i basert på temperaturendringene i den?
 • Hvilket lag kan reflektere radiobølger?
 • Hvor er ozonlaget?
 • Hvor er atmosfærens kaldeste sted?
 • Hvor er mesteparten av den atmosfæriske massen konsentrert?
 • Hvor skjer de fleste vær-fenomen?
 • Hva omfatter litosfæren?
 • Hva er astenosfæren?
 • Er det sant at tykkelsen på kontinentalskorpen og havbunnsskorpen er forskjellig?
 • Er det sant at atmosfæren dekker de andre skallene rundt jorden uten mellomrom?
 • Er det sant at hydrosfæren dekker de andre skallene rundt jorden uten mellomrom?
 • Er det sant at mantelen er fast?
 • Er det sant at jordens kjerne i hovedsak består av metall?
 • Er det sant at atmosfærens tynneste lag er eksosfæren?
 • Er det sant at meteorer brenner opp i troposfæren?
 • Hvilken geosfære er det aller ytterste laget?
 • Hvilken geosfære inneholder alt vannet, i alle former, på jorden?

Scener

Geosfærens struktur

 • atmosfære
 • øvre atmosfære 100 km – 1 000 km
 • atmosfære
 • midtre atmosfære 12 km – 100 km
 • atmosfære
 • nedre atmosfære 0 km – 12 km
 • biosfære
 • nedre atmosfære 0 km – 12 km
 • hydrosfære
 • pedosfære
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • asthenosfære
 • 40 km
 • øvre mantel
 • nedre mantel
 • skorpe
 • (30–700 km)
 • nedre mantel
 • øvre mantel
 • (700–2 900 km)
 • mantel
 • ytre kjerne
 • nedre mantel
 • indre kjerne
 • (2 900–5 100 km)
 • indre kjerne
 • ytre kjerne
 • (5 100–6 371 km)
 • indre kjerne
 • kjerne
 • mantel
 • 3 500 km

Urjorden ble dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden. På grunn av nedkjøling og rotering, ble substanser i gass, væske og fast form separert og arrangert i sfæriske lag i etter tetthet. Disse arrangerte lagene kalles geosfærene.

Geosfærer er delt inn i de ytre og de indre lagene. De ytre lagene er atmosfæren - laget med luft, biosfæren - laget med liv, og hydrosfæren - laget av vann. De indre lagene er skorpen, mantelen og kjernen.

Definisjoner:

Atmosfæren: det ytterste laget som dekker jorden, er en sammensetning av gasser, som dekker skallet uten mellomrom.

Hydrosfæren: det ikke-sammenhengende laget som inneholder alt vannet i alle former på jorden. Dette inneholder underjordisk vann som er fanget i stein, vannkilder på overflaten, innsjøer, sjøer, hav og vanndamp i atmosfæren.

Pedosfæren: det ytterste, ikke-sammenhengende laget av jordens skorpe (på forvitringsskorpen, i jorda, i troposfæren og i hydrosfæren). Dette myke og fruktbare laget gir vann og næring til planter.

Biosfæren: systemet som inneholder alle levende vesener i litosfæren, nedre atmosfære og hydrosfæren.

Skorpen: det ytterste indre skjell på jorden, det har den minste massen og består av fast stein. Gjennomsnittlig tykkelse er 30 km, strukturen og tykkelsen av hav- og kontinental-skorpen er forskjellig.

Mantelen: Det 2 900 km tykke laget av jorden, mellom skorpen og kjernen. Den øvre mantelen består av et lag med fast stein, og plastisk, smeltet stein under, den nedre mantelen er fast stein.

Kjernen: den innerste, varme og veldig tette delen av jorden, på 7 000 km i diameter, som består av jern og nikkel. Den er delt inn i to deler, en flytende ytre kjerne og en fast indre kjerne.

Geotermi: hvordan den indre temperaturen øker, gjennomsnittlig 3 °C per 100 meter.

Tverrsnitt av jorden

 • fangst av interstellare gasser
 • utslipp av atmosfæriske gasser
 • eksosfære
 • 1 000 °C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • skorpe
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2 900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • kjerne
 • atmosfære - Den strekker seg til en høyde på 1000 km. Tettheten minsker med høyden.
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlaget

Tverrsnitt

 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • skorpe
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2 900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • atmosfære - Den strekker seg til en høyde på 1000 km. Tettheten minsker med høyden.
 • skorpe - Havbunnsskorpen er tynnere (5-15 km) og består av stein som er rik på silikater og magnesium; tettheten er 3,2 g/cm³. Kontinentalskorpen er tykkere (30-65 km) og består av stein rik på silikater og aluminium; tettheten er 2,7-3 g/cm³.
 • øvre mantel - Et lag som strekker seg til en dybde av 700 km. Tettheten er 3,3-4 g/cm³.
 • nedre mantel - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 2 900 km. Tettheten er 4-5,5 g/cm³.
 • ytre kjerne - Et tyktflytende lag som strekker seg til en dybde av 5 150 km. Tettheten er 10,5-12,3 g/cm³.
 • indre kjerne - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 6 371 km. Tettheten er 13,3 g/cm³.
 • Mohorovičićs diskontinuitet - Blir vanligvis referert til som Moho, og er grensen mellom jordens skorpe og mantelen, der seismiske bølger brytes, og dermed endres farten og retningen deres.
 • Gutenbergs diskontinuitet - Grensen mellom jordens mantel og kjernen.
 • Lehmanns diskontinuitet - Grensen mellom jordens ytre og indre kjerne.
 • kjerne
 • atmosfære - Den strekker seg til en høyde på 1000 km. Tettheten minsker med høyden.
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlaget

Animasjon

 • atmosfære
 • øvre atmosfære 100 km – 1 000 km
 • atmosfære
 • midtre atmosfære 12 km – 100 km
 • atmosfære
 • nedre atmosfære 0 km – 12 km
 • biosfære
 • nedre atmosfære 0 km – 12 km
 • hydrosfære
 • pedosfære
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • asthenosfære
 • 40 km
 • øvre mantel
 • skorpe
 • (30–700 km)
 • nedre mantel
 • øvre mantel
 • (700–2 900 km)
 • mantel
 • ytre kjerne
 • nedre mantel
 • indre kjerne
 • (2 900–5 100 km)
 • indre kjerne
 • ytre kjerne
 • (5 100–6 371 km)
 • indre kjerne
 • fangst av interstellare gasser
 • utslipp av atmosfæriske gasser
 • eksosfære
 • 1 000 °C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • termosfære
 • 800–1 000 °C
 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • mesosfæren
 • nordlys
 • meteorer
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonlaget
 • øvre atmosfære
 • midtre atmosfære
 • nedre atmosfære
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • stratosfæren
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozonlaget
 • øvre atmosfære
 • midtre atmosfære
 • nedre atmosfære
 • 10⁻¹ kg/m³, 10² hPa
 • troposfæren
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonlaget
 • øvre atmosfære
 • midtre atmosfære
 • nedre atmosfære
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • 1 kg/m³, 10³ hPa
 • skorpe
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 200-400 °C
 • 2,9 g/cm³
 • Mohorovičićs diskontinuitet
 • asthenosfære
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 900 °C
 • litt plastisk
 • 3,3 g/cm³
 • 500 °C
 • fast
 • Mohorovičićs diskontinuitet
 • nedre mantel
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 1 200–4 000 °C
 • fast
 • 2 900 km
 • 5,5 g/cm³
 • Mohorovičićs diskontinuitet
 • Gutenbergs diskontinuitet
 • ytre kjerne
 • 2 900 km
 • 5 100 km
 • 4 300–5 000 °C
 • væske
 • 10,5 g/cm³
 • 12,3 g/cm³
 • Gutenbergs diskontinuitet
 • Lehmanns diskontinuitet
 • indre kjerne
 • 5 100 km
 • 6 371 km
 • 5 000–6 000 °C
 • fast
 • 13,3 g/cm³
 • Lehmanns diskontinuitet
 • atmosfære - Den strekker seg til en høyde på 1000 km. Tettheten minsker med høyden.
 • skorpe - Havbunnsskorpen er tynnere (5-15 km) og består av stein som er rik på silikater og magnesium; tettheten er 3,2 g/cm³. Kontinentalskorpen er tykkere (30-65 km) og består av stein rik på silikater og aluminium; tettheten er 2,7-3 g/cm³.
 • øvre mantel - Et lag som strekker seg til en dybde av 700 km. Tettheten er 3,3-4 g/cm³.
 • nedre mantel - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 2 900 km. Tettheten er 4-5,5 g/cm³.
 • ytre kjerne - Et tyktflytende lag som strekker seg til en dybde av 5 150 km. Tettheten er 10,5-12,3 g/cm³.
 • indre kjerne - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 6 371 km. Tettheten er 13,3 g/cm³.
 • Mohorovičićs diskontinuitet - Blir vanligvis referert til som Moho, og er grensen mellom jordens skorpe og mantelen, der seismiske bølger brytes, og dermed endres farten og retningen deres.
 • Gutenbergs diskontinuitet - Grensen mellom jordens mantel og kjernen.
 • Lehmanns diskontinuitet - Grensen mellom jordens ytre og indre kjerne.
 • kjerne

Intern struktur

 • skorpe - Havbunnsskorpen er tynnere (5-15 km) og består av stein som er rik på silikater og magnesium; tettheten er 3,2 g/cm³. Kontinentalskorpen er tykkere (30-65 km) og består av stein rik på silikater og aluminium; tettheten er 2,7-3 g/cm³.
 • øvre mantel - Et lag som strekker seg til en dybde av 700 km. Tettheten er 3,3-4 g/cm³.
 • nedre mantel - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 2 900 km. Tettheten er 4-5,5 g/cm³.
 • ytre kjerne - Et tyktflytende lag som strekker seg til en dybde av 5 150 km. Tettheten er 10,5-12,3 g/cm³.
 • indre kjerne - Et fast lag som strekker seg til en dybde av 6 371 km. Tettheten er 13,3 g/cm³.
 • Mohorovičićs diskontinuitet - Blir vanligvis referert til som Moho, og er grensen mellom jordens skorpe og mantelen, der seismiske bølger brytes, og dermed endres farten og retningen deres.
 • kjerne

Forteller

Jordens indre struktur er vanskelig å forske på. Selv de mest ambisiøse forsøk på å penetrere jorden har knapt gjort riper i overflaten, og har kun nådd noen få dusin kilometer ned av en total radius på 6 371 km. Fram til nå nylig har vulkanske utbrudd gitt oss det eneste beviset på en flytende materie gjemt under jordens faste skorpe.

Gruvearbeidere har også lagt merke til at temperaturen og trykket stiger gradvis jo lengre ned de kommer. I 1909 observerte forskere seismiske bølger som endret fart og retning på visse dyp når de går gjennom lag av forskjellige egenskaper. Ved hjelp av denne metoden, klarte de å kartlegge jordens indre struktur.

Urjorden ble dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden. På grunn av nedkjøling og rotering, ble substanser i gass, væske og fast form separert og ble arrangert i sfæriske lag i følge tetthet. Disse arrangerte lagene kalles geosfærene.

Geosfærer er delt inn i de ytre og de indre lagene. De ytre lagene er atmosfæren - laget med luft, biosfæren - laget med liv, og hydrosfæren - laget med vann. De indre lagene er skorpen, mantelen og kjernen.

Atmosfæren er det ytterste laget. Den består av gasser, og er det letteste av lagene. Atmosfæren har ingen definitiv grense; den svinner hen i verdensrommet noen ti tusener av kilometer over bakken. Den kan deles inn i fem forskjellige lag, basert på deres temperaturforskjeller. Grensen for hvert lag finner vi der temperatur-inversjon finner sted. Det tynne, ytterste laget kalles eksosfæren. Her er temperaturen omtrent 1000 °C.

Det neste laget i atmosfæren er termosfæren; her øker temperaturen med høyden, 800-1000°C i gjennomsnitt. Dette tynne laget, som består av ioner og derfor også blir kalt ionosfæren, reflekterer radiobølger.

Laget under termosfæren er mesosfæren, her senker temperaturen seg med høyden. Mesopausen, atmosfærens kaldeste sted, danner den øvre grensen her: temperaturen synker til omtrent -100°C. Temperaturen på dennedre grensen er omtrent +10°C. De fleste meteorer smelter eller brenner opp i mesosfæren.

Det neste laget er stratosfæren. Her stiger temperaturen med høyden på grunn av ozonlaget. Ozonlaget absorberer energi, følgelig stiger temperaturen her. Temperaturen på den nedre grensen i stratosfæren er omtrent -56°C.

Det nederste og viktigste laget i jordens atmosfære er troposfæren. Her senkes temperaturen med høyden. Dette 10-12km dype laget står for ca. 80 % av atmosfærens masse, og holder på nesten all vanndampen i atmosfæren. De fleste vær-fenomen skjer her. Dette er laget fly flyr i.

Det ytterste av de innerste lagene i jorden er skorpen. Sammensetningen av kontinentalskorpen er mer mangfoldig og tykkere enn havbunnsskorpen. Dens øvre lag er rik på silikater, mens dens nedre lag består av stein med høyere tetthet som er rike på metaller. Mohorovičićs diskontinuitet, også kalt Moho, er en grense som ligger mellom skorpen og mantelen, der seismiske bølger fra jordskjelv brytes.

Mantelen er delt inn i to soner: den øvre og den nedre mantelen. Den øvre mantelen strekker seg til en dybde på omtrent 700 km. Det øvre laget er fast; sammen med skorpen danner det litosfæren.

Det smeltede laget som ligger på bunnen av den øvre mantelen kalles asthenosfæren. Den nedre mantelen består av fast stein. Mengden tyngre, metalliske komponenter som finnes i den nedre mantelen øker med dybden. Grensen mellom mantelen og kjernen, kalt Gutenbergs diskontinuitet, ligger 2 900 km under jordens overflate.

Plassert under mantelen, er kjernen også delt inn i to deler; den flytende ytre kjernen som består av smeltede metaller, og den faste indre kjernen, som består av jern og nikkel. De to lagene er separert av Lehmanns diskontinuitet på en dybde av 5 150 km.

Tetthet, temperatur og trykk øker med dybden. Mens presset øker gradvis, endres tettheten plutselig der hastigheten i seismiske endringer også endres plutselig, det vil si, ved diskontinuiteter. Økingen i den indre temperaturen kalles geotermi. Vanligvis er det 3 °C per 100 m, men det senkes med høyden; på 200 km dyp er det kun 0,5 °C. Temperaturen i midten av jorden er omtrent 5-6 000 °C. Jorden varme skapes av radioaktiv nedbryting.

Relaterte elementer

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Dyphavshydrotermiske ventilasjonsåpninger

En hydrotermisk ventilasjon er en spaltning i planetens overflate som geotermisk oppvarmet vann renner gjennom.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Hvordan fungerer det? – Støvsuger

Støvsugeren skaper et delvis vakuum og suger opp støv ved hjelp av den innkommende høytrykksluften.

Interessante geografiske fakta - Fysisk geografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om fysisk geografi.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Jordens struktur (grunnleggende)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jordens topografi

Animasjonen presenterer jordens største fjell, vidder, elver, innsjøer og ørkener.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Added to your cart.