Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Jordens struktur (grunnleggende)

Jordens struktur (grunnleggende)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Geografi

Nøkkelord

Jord, Strukturen av jorden, geosfæren, atmosfære, hydrosfæren, litosfæren, biosfæren, Flora og fauna, pedosfære, skorpe, mantelen, kjerne, delen av jorden, aurora, meteor, ozonlag, kontinent, hav, planet, geografi

Relaterte elementer

Scener

Geosfærens struktur

 • atmosfæren
 • atmosfæren (0 km–1000 km)
 • biosfære
 • nedre atmosfære 0 km–12 km
 • hydrosfære
 • pedosfære
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • nedre mantel
 • øvre mantel
 • (30–2900 km)
 • mantel
 • kjerne
 • mantel
 • (2900–6371 km)

Det er ikke bare det ytre på planeten vår som er sfærisk. Siden den roterer rundt sin egen akse består den av sfæriske lag, som alle har sine ulike egenskaper. De ytre skallene dekker overflaten, og på innsiden finner vi de indre skallene.

Definisjoner:

Atmosfæren: det ytterste laget som dekker jorden, det er en sammensetning av gasser.

Pedosfæren: det ytterste, ikke-sammenhengende laget av jordens skorpe. Dette myke og fruktbare laget gir vann og næring til planter.

Hydrosfæren: det ikke-sammenhengende laget som inneholder alt vannet i alle former på jorden. Dette inneholder underjordisk vann som er fanget i stein, vannkilder på overflaten, innsjøer, sjøer, hav og vanndamp i atmosfæren.

Biosfæren: systemet som inneholder alle levende vesener i litosfæren, nedre atmosfære og hydrosfæren.

Skorpen: det ytterste indre skjell på jorden, det har den minste massen og består av fast stein.

Mantelen: Det 2 900 km tykke laget av jorden, mellom skorpen og kjernen. Den øvre mantelen består av et lag med fast stein, og plastisk, smeltet stein under, den nedre mantelen er fast stein.

Kjernen: den innerste, varme og veldig tette delen av jorden, på 7 000 km i diameter, som består av jern og nikkel.

Tverrsnitt av jorden

 • Atmosfæren
 • 1 000°C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • skorpe
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2 900 km
 • mantel
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • kjerne
 • atmosfæren
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlaget

Tverrsnitt

 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • skorpe
 • 30–60 km
 • 30–60 km
 • 2 900 km
 • mantel
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • atmosfæren
 • skorpe
 • mantel
 • kjerne
 • atmosfæren
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlaget

Animasjon

 • atmosfæren
 • atmosfæren (0 km–1000 km)
 • biosfære
 • nedre atmosfære 0 km–12 km
 • hydrosfære
 • pedosfære
 • skorpe
 • kontinental- plate
 • dyphavsgrop
 • midthavsrygg
 • havbunnsskorpe
 • nedre mantel
 • øvre mantel
 • (30–2900 km)
 • mantel
 • Atmosfæren
 • 1 000°C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • 800–1 000 °C
 • ionisert lag
 • nordlys
 • meteorer
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonlaget
 • Øvre atmosfære
 • Midtre atmosfære
 • Nedre atmosfære
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozonlaget
 • Øvre atmosfære
 • Midtre atmosfære
 • Nedre atmosfære
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonlaget
 • Øvre atmosfære
 • Midtre atmosfære
 • Nedre atmosfære
 • kontinent
 • hav
 • biosfære
 • skorpe
 • 30–60 km
 • 700 km
 • øvre mantel
 • 30–60 km
 • 700 km
 • litt plastisk
 • fast
 • nedre mantel
 • 30–60 km
 • 700 km
 • fast
 • 2 900 km
 • mantel
 • ytre kjerne
 • 2 900 km
 • 5 100 km
 • væske
 • indre kjerne
 • 5 100 km
 • 6 371 km
 • fast
 • atmosfæren
 • skorpe
 • mantel
 • kjerne

Intern struktur

 • skorpe
 • mantel
 • kjerne

Forteller

Jordens indre struktur er vanskelig å forske på. Selv de mest ambisiøse forsøk på å penetrere jorden har knapt gjort riper i overflaten, og har kun nådd noen få dusin kilometer ned av en total radius på 6 371 km. Urjorden ble dannet for omtrent 4,6 milliarder år siden. På grunn av nedkjøling og rotering, ble substanser i gass, væske og fast form separert og ble arrangert i sfæriske lag i følge tetthet. Disse arrangerte lagene kalles geosfærene.

Geosfærer er delt inn i de ytre og de indre lagene. De ytre lagene er atmosfæren - laget med luft, biosfæren - laget med liv, og hydrosfæren - laget med vann. De indre lagene er skorpen, mantelen og kjernen.

Atmosfæren er det ytterste laget. Den består av gasser og er det letteste av lagene. Atmosfæren har ingen bestemte grenser; den forsvinner ut i det ytre rom i en høyde på noen titalls tusen kilometer. Det ytterste laget av atmosfæren er det varmeste; temperaturen her er rundt 1000°C. Det midterste laget er kaldest; rundt -100°C. Ozonlaget ligger øverst i den nedre atmosfæren.

Det ytterste av de innerste lagene i jorden er skorpen. Sammensetningen av kontinentalskorpen er mer mangfoldig og tykkere enn havbunnsskorpen. Dens øvre lag er rik på silikater, mens dens nedre lag består av stein med høyere tetthet som er rike på metaller.

Mantelen er delt inn i to soner: den øvre og den nedre mantelen. Den øvre mantelen strekker seg til en dybde på omtrent 700 km. Det smeltede laget som ligger på bunnen av den øvre mantelen kalles asthenosfæren. Den nedre mantelen består av fast stein. Mengden tyngre, metalliske komponenter som finnes i den nedre mantelen øker med dybden. Grensen mellom mantelen og kjernen, kalt Gutenbergs diskontinuitet, ligger 2 900 km under jordens overflate.

Kjernen er delt inn i to deler; den flytende ytre kjernen som består av smeltede metaller, og den faste indre kjernen, som består av jern og nikkel.

Relaterte elementer

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Added to your cart.