Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Istid

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Geografi

Nøkkelord

istid, glacial, mellomistid, oppvarming, kjøler ned, klima, is flak, breen, Is, natur, jordens historie, geografi

Relaterte elementer

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av isbreer.

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader i kontinuerlig endring i løpet av året.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Sabeltanntiger

Et stort og utryddet kattedyr navngitt etter formen på sine store hjørnetenner.

Smelting og frysing

Under frysing dannes hydrogenbindinger mellom vannmolekyler, som resulterer i en krystallstruktur.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Trilobitter

Forfedrene til Arachnida og Crustacea tilhørte klassen Trilobita.

Ullhåret mammut

Utdødd snabeldyr nært knyttet til dagens elefanter, ofte jaktet på av forhistoriske mennesker.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede ledefossiler.

Apatosaurus

En langhalset planteetende dinosaur med robust kropp.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus, hvis navn betyr "fryktet klo", var en kjøttetende dromaeosaurid-dinosaur.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Ichthyostega

Et forhistorisk amfibie og en tidlig representant av firbente virveldyr som døde ut for 360 millioner år siden.

Pteranodon longiceps

En forhistorisk, flyvende reptil som ligner fugler, selv om det ikke finnes noen evolusjonære koblinger mellom de to.

Stegosaurus

En type forhistorisk reptil som hadde benplater på ryggen, som bidro til varmeregulering.

Tiktaalik

En overgangsform mellom fisk og tetrapod, eller firbente virveldyr.

Tyrannosaurus rex «tyrann-øgle»

Store kjøttetere, kanskje den mest kjente dinosauren.

Triceratops

En type planteetende dinosaur gjenkjennbar ved den store beskyttelsesplaten bak hodet og de tre hornene som levde i krittiden.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Endring av årstider (grunnleggende)

På grunn av jordens skrå akse endres vinkelen av sollys kontinuerlig gjennom året.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Added to your cart.