Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

0

Isbre (viderekommen)

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Geografi

Nøkkelord

breen, glacial strøm, breis, istunga, snute, snøgrensen, Is, snø, morene, dal, firn, smeltevann, vann, oppvarming, smelte, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Isbre

 • snøgrense
 • akkumulasjonsområde - Området der firn samles opp.
 • isbre - En stor mengde is som sakte beveger seg nedover fjellsider gjennom daler.
 • glacial strøm - Et vassdrag som drenerer smeltevannet fra breen.
 • isbretunge - Den smeltende delen av breen finnes under snøgrensen.
 • snute - Området hvor den subglasiale strømmen kommer til overflaten.

En isbre er en stor mengde is i konstant, sakte bevegelse ned en fjellside. Isbreer formes over snøgrensen, hvor snø samles opp i flere lag, på grunn av jevnt snøfall. Overflaten smelter i solen og vannet siver inn i de nedre lagene, hvor det fryser. Denne kornete isen kalles firn. På grunn av det høye trykket blir firnsnø tettere når luft presses ut av den, og den bli da et hardt, isete snølag, breis, som ser blå ut. Dette laget begynner så å skli ned skråningen, og dette former en isbre.

Når isbreen beveger seg, bryter den av biter av stein, og bærer med seg rester som kalles morene. Rester som samler seg ved foten av breen kalles bunnmorene. Isbreen gjør at den steinete overflaten sakte eroderer, og skaper U-formede daler fra V-formede daler.

Når det når snøgrensen smelter den og kvitter seg med restene den bærer med seg, og skaper en endemorene. Når smeltevannet stoppes fra å forlate en dal av endemorenen, skapes en morenedemmet innsjø. Det overstrømmende smeltevannet kalles en subglacial strøm.

Definisjoner:

Snøgrense: breddegraden over eller under der snø dekker bakken hele året rundt.

Firn: Kornete snø, som er hvit, dekkende og kompakt. Det er overgangsstadiet mellom snø og is. Det er formet over snøgrensen ved gjentatt smelting og frysing, og også av vekten av den oppsamlede snøen som presser ned på den, til den bli breis.

Isbre: En stor mengde kornet is skapt av firn over snøgrensen. Den beveger seg nedover (strømmende) på grunn av tyngdekraften. Når den strømmer, endrer den form og eroderer overflaten med restene den bærer (morene), og former U-formede daler.

Isflyt

 • snøgrense
 • snø
 • akkumulasjonsområde - Området hvor firn samles opp.
 • morene - Rusk som er båret og samlet opp av breen.
 • smeltevann - Den slippes ut ved smeltingen av en isbre.
 • snute - Området hvor subglasiale strømmen kommer til overflaten.
 • endemorene - Rusk samlet ved snuten.
 • glacial strøm
 • bunnmorene - Rusk samlet ved foten av breen; størrelsen varierer fra små støvpartikler av stein til store steiner.
 • snø
 • is
 • vann

Animasjon

 • snø
 • akkumulasjonsområde - Området hvor firn samles opp.
 • morene - Rusk som er båret og samlet opp av breen.
 • endemorene - Rusk samlet ved snuten.
 • glacial strøm
 • bunnmorene - Rusk samlet ved foten av breen; størrelsen varierer fra små støvpartikler av stein til store steiner.

Resultat av klimaoppvarming

 • snøgrense
 • isbre - En stor mengde is som sakte beveger seg nedover fjellsider gjennom daler.
 • glacial strøm - Et vassdrag som er dannet ved snuten på grunn av smelting.

Smeltingen, det vil si tilbaketrekningen av isbreer er et fenomen som har eksistert i århundrer, men i senere tider har hastigheten av smeltingen gått betydelig opp. Etter den Lille Istiden, som varte fra 1350-årene til 1850-årene, var det en økning i Jordens gjennomsnittstemperatur, noe som gjorde at isbreene trakk seg tilbake. Fra 1950-1980 fant det sted en svak nedkjøling som forsinket smeltingen av isbreene. Siden 80-tallet har imidlertid global oppvarming akselerert tilbaketrekningen av breene igjen.

Global oppvarming har en negativ effekt på menneskers leveforhold og den globale miljøbalansen. Landis er hovedreservatet for ferskvann, men på grunn av smelteprosessen begynner vannressurser som behøves for jordbruk og drikkevann å bli knappe. Visse arter (bl.a. laks), som er avhengige av vanntilførsel fra breene kan bli utryddet. I tillegg er det forventet at verdenshavene vil få en økning i vannivå på 10 cm, i det 21. århundre, noe som på lang sikt vil utgjøre en trussel for kystbyer.

Årsakene til breetilbaketrekning kan bli funnet i global oppvarming, som er resultatet av det økende innholdet av drivhusgasser i atmosfæren.

Overflateformende effekt

 • bunnmorene - Rusk samlet ved foten av breen; størrelsen varierer fra små støvpartikler av stein til store steiner.
 • U-formet dal - En dal med en særegen form skåret ut av breen.

Forteller

En isbre er en stor mengde is i konstant, sakte bevegelse ned en fjellside. Isbreer formes over snøgrensen, hvor snø samles opp i flere lag, på grunn av jevnt snøfall.

Topplaget smelter i solen og vannet siver inn i de nedre lagene, hvor det fryser. Denne kornete isen kalles firn. På grunn av det høye trykket blir firnsnø tettere når luft presses ut av den, og den bli da et hardt, isete snølag, breis, som ser blå ut. Dette laget begynner så å skli ned skråningen, og dette former en isbre.

Når isbreen beveger seg, bryter den av biter av stein, og bærer med seg rester som kalles morene. Rester som samler seg ved foten av breen kalles bunnmorene.
Isbreen gjør at den steinete overflaten sakte eroderer, og skaper U-formede daler fra V-formede daler. Når det når snøgrensen smelter den og kvitter seg med restene den bærer med seg, og skaper en endemorene. Når smeltevannet stoppes fra å forlate en dal av endemorenen, skapes en morenedemmet innsjø. Det overstrømmende smeltevannet kalles en subglacial strøm.

Relaterte elementer

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av isbreer.

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Skogsjikt

De ulike typene skogsjikt kan variere.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Hav, sjø og bukter

Denne animasjonen viser jordens viktigste hav, sjøer og bukter.

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Added to your cart.