Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Hydrogensulfid (H₂S)

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i enkelte mineralvann og kildevann.

Kjemi

Nøkkelord

hydrogensulfid, svovelholdig hydrogen, toksisk, råttent egg, sulfider, termisk vann, vulkanske gasser, analyse, reagens, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Sulfation (SO₄²⁻)

En ioneforbindelse som produseres når svovelsyre slipper et proton.

Svovel (S₈)

Et luktfritt, gult, fast stoff, det 16. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. En av de mest kjente svovelforbindelsene er svovelkis, også kjent som...

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Svovelsyre (H₂SO₄)

En fargeløs, viskøs væske. En svært etsende og sterk syre, anvendes i flere industrielle prosesser.

Svovelsyre (H₂SO₃)

Fargeløs, moderat syre, kun kjent i vandig oppløsning.

Svoveltrioksid (SO₃)

En av svovelforbindelsene, danner svovelsyre med vann.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Hydrogen (H₂)

Fargeløs, luktfri, lettere-enn-luft gass. Det vanligste grunnstoffet i universet.

Added to your cart.