Handlevognen din er tom

Butikk

Antall: 0

Totalt: 0,00

Hydrogenklorid (HCl)

Hydrogenklorid (HCl)

En fargeløs gass med en stikkende lukt, dens oppløsning i vann kalles saltsyre.

Kjemi

Nøkkelord

hydrogenklorid, hydrogenhalogenid, saltsyre, molekyl, polar, kovalent binding, Kovalent binding, mavesyre, magesyre, skala fjerning, Uorganisk kjemi, Generell kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Oppløsning av hydrogenklorid (HCl) i vann

Vannløsningen av hydrogenklorid kalles saltsyre.

Reaksjon mellom sink og saltsyre

Når sink oppløses i saltsyre produseres hydrogengass.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Hydrogen (H₂)

Fargeløs, luktfri, lettere-enn-luft gass. Det vanligste grunnstoffet i universet.

Hydrogenbromid (HBr)

Ett av hydrogenhalogenidene, det brukes til produksjon av alkylbromider.

Hydrogenfluorid (HF)

Ett av hydrogenhalogenidene, et meget aggressivt stoff - det angriper til og med glass.

Hydrogenjodid (HI)

En fargeløs, tyngre-enn-luft gass med en stikkende lukt.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Klorering av metan ved en substitusjonsreaksjon

Under substitusjonsreaksjonen blir hydrogenatomene i metan substituert med kloratomer, biproduktet er hydrogenklorid.

Sammenligning av hydrogenhalogenider

Atomene i hydrogenhalogenider er bundet sammen av kovalentebindinger, og danner dermed polare molekyler.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Hypoklorittion (OCl⁻)

Hypoklorittioner dannes når vann desinfiseres med klor.

Added to your cart.