Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet...

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Bølger

Bølgenes kraft er en viktig faktor i hvordan kysten vår formes.

Added to your cart.