Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Atmosfæren

Atmosfæren omgir oss hvor enn vi går på planeten vår. Vi tar ofte dens tilstedeværelse forgitt,...

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Solstrålene

Solstrålene farer gjennom verdensrommet uten å møte på hindringer, men så snart de møter jordens...

Det geologiske kretsløpet

All stein på Jorda er i konstant bevegelse og endring, og det er dette vi kaller det geologiske...

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i...

Taiga

Taigaen er av de mest ekstreme klimasonene vi har. Vi finner taigaen lengst nord på kloden vår,...

Added to your cart.