Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det...

Et urgammelt Pompeii

I en liten landsby nord i Ungarn kan du finne unike skatter og historier fra fortiden.

Værfront

Værfronter dannes når kald og varm luft møtes.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og...

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som...

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes...

Platetektonikk

Platetektonikk er teorien bak forskyvningen av de tektoniske platene på Jorden.

Fascinerende atmosfæriske fenomener

Vi kan ofte se spektakulære atmosfæriske fenomener, og i denne videoen tar vi er...

Added to your cart.