Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg...

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Oase

I ødemarken kan liv eksistere bare hvis det finnes store vannkilder. Her trives planter, dyr...

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Bølger

Bølgenes kraft er en viktig faktor i hvordan kysten vår formes.

Added to your cart.