Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Steinplanetene

Merkur, Venus, Jorden og Mars kan ha blitt formet på samme vis, men det er kun Jorden som ble...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor...

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Naturgass og petroleum

Naturgass og petroleum er blant de viktigste energikildene og råvarene vi har i dag.

Månen

Hvilke hemmeligheter holder månen på, og hvem var de første som besøkte månen? Du finner ut av...

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut...

Added to your cart.