Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Relaterte tillegg

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Marken

Jord er det løse, øverste, fruktbare laget av jordskorpen.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Vind på stranden

Om det er fralandsvind eller pålandsvind avgjøres av hvordan vannet og landet varmes opp gjennom...

Kalkstein

En sedimentær bergart med et høyt innhold av kalsiumkarbonat.

Added to your cart.